Select Page

Eda Mežnar (7.b) je na državnem tekmovanju iz računalniškega mišljenja Mladi bober osvojila ZLATO priznanje. Edi in njeni mentorici Tjaši Gabršček za izjemen uspeh iskreno čestitamo!

Za invalide