Select Page

Splošne informacije

1. ČLANSTVO

Z vstopom v šolo postanejo vsi učenci tudi člani šolske knjižnice. Izdelamo jim člansko izkaznico. Z njo si pridobijo pravice do storitev, ki jih šolska knjižnica ponuja. Poleg učencev so uporabniki šolske knjižnice tudi vsi delavci šole. Članarine ni. Vse knjižnično gradivo je dostopno brezplačno. Učence učimo, da si podatke o knjižničnem gradivu za izposojo poiščejo sami v lokalni računalniški bazi podatkov, nato še gradivo v prostem pristopu na knjižnih policah.

2. IZPOSOJA GRADIVA

Rok za vrnitev izposojenega gradiva je 14 dni. Knjige za domače branje imajo na izposojo lahko toliko časa, kot ga je na voljo za obravnavo knjige za posamezen oddelek. Zamudnine ni.

Knjižnično gradivo, ki si ga uporabniki ne morejo izposoditi na dom:

• gradivo, ki je zaradi svojega formata ali vsebine namenjeno le čitalniški uporabi,

• periodični tisk,

• biblografije, enciklopedije, leksikoni, slovarji in druga referenčna literatura

• neknjižno gradivo (videokasete, avdiokasete in cd-romi).

Ob koncu šolskega leta morajo učenci v knjižnico vrniti vse izposojeno gradivo.

3. DELOVNI ČAS KNJIŽNICE 

Glede na urnik

4. TELEFONSKA ŠTEVILKA

031 805 652

5. PRAVILA OBNAŠANJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI

Uporabniki se morajo v knjižnici ravnati po knjižničnem redu in se obnašati kulturno. V knjižnico ni dovoljeno prinašati stvari, ki bi motile uporabnike. Prav tako ni dovoljeno prihajati s hrano in pijačo. Prepovedana je uporaba telefonov in drugih glasbenih naprav, ki bi lahko motile ostale uporabnike knjižnice.

Uporabniki morajo skrbno ravnati s knjižničnim gradivom, opremo in napravami v knjižnici. Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z novim ali plačati zanj odškodnino po ceniku, ki ga sprejme komisija za ocenitev izgubljenih knjig.

Če uporabnik ne upošteva knjižničnega reda, mora zapustiti knjižnični prostor.

Dostopnost (X)