Select Page

 

 

 

Regijsko tekmovanje zborov v Novi Gorici

Otroški in mladinski pevski zbor naše šole sta se včeraj udeležila Regijskega tekmovanja zborov v Novi Gorici. Oba zbora sta se s tekmovanja vrnila z izjemnimi dosežki. Oba zbora sta vsak v svoji kategoriji dosegla Zlato priznanje z odliko. Mladinski zbor je prejel še...

Tabor za razvoj potencialov

Prejšnji teden je na karavli na Mostu na Nadiži potekal tabor za razvoj potencialov. Program smo pričeli v sredo, 24. 5. 2023, s popoldanskim razmišljanjem o naših talentih: katera so naša močna področja, kako jih lahko razvijemo in s kakšnim ciljem jih bomo...

PŠIUOPP: Tekmovanje MATP

V četrtek, 26. 5. 2023, sta se Nina Mravlja in Tilen Jelinčič udeležila 18. regijskih iger MATP primorsko - notranjske regije. Igre je organizirala OŠ Miroslava Vilharja Postojna. Tekmovanje pa je potekalo v telovadnici podružnične šole Hruševje. Program MATP je...

Moja knjižnica (3. a in 3. b)

V tem šolskem letu so se učenci 3.A in 3.B razreda udeležili bralnega projekta Moja knjižnica. Projekt vsako leto organizira knjižnica Cirila Kosmača Tolmin. Brali so knjige in izpolnjevali bralne mape. Namen projekta je, da učenci samostojno berejo in obiskujejo...

Erasmus+: gostovanje španskih učencev – 5. dan

Pa je tukaj - zadnji dan Erasmus+ izmenjave. Dan smo začeli aktivno, hitro smo se ogreli med kopanjem jame za posaditev španskega hrasta. Učenci so si zavihali rokave in hitro opravili z delom. Na koncu smo drevo zalili, da ga poletna vročina ne bo prehudo prizadela....

NPZ: Seznanitev z dosežki učencev

Z dosežki učencev na NPZ so učenci, starši in šole seznanjeni na spletni strani https://npz.ric.si. Do ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih predmetih (v obliki zapisa pdf) učenci in njihovi starši dostopajo z EMŠO...

Seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa

Spoštovani starši in devetošolci! Objavljen je seznam srednjih šol, ki bodo omejile vpis v 1. letnik srednje šole za šolsko leto 2023/2024. Povezava do dokumenta (Klikni)   Urška Taljat Barbič, šolska svet. delavka  

Izbrani obvezni predmeti za š. l. 2023/24

V šolskem letu 2023/24 bomo izvajali sledeče obvezne izbirne premete. 7. razred: Likovno snovanje 1 Matematične delavnice 7 Obdelava gradiv: les Sodobna priprava hrane Španščina 1 Šport za sprostitev Urejanje besedil Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 8....

Logotip OŠ Tolmin

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Mobilni telefon:
051 375 750

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

Logotip Kulturnašola
Logotip SIO 2020 Arnes
Logotip Erasmus plus
Logotip TOM Telefon
Logotip Unesco

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 578 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 42 učencev, na podružnični šoli Kamno 25 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 25 učencev.

Ravnateljica: Petra Vitez Costantini - tel.: 05 / 3801 202

Pomočnici ravnateljice: Tadeja Zorč Čarga, Judita Fon Špolad - tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež - tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič - tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Gorazd Leban, Justin Rutar in Primož Barbič), trije predstavniki šole (Dolores Bončina, Bogdana Švab, Manca Janež) in trije predstavniki staršev (Renata Pavc, Ivan Muznik in Sara Tišma). Predsednica Sveta šole v tem mandatu je Bogdana Švab.

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Dostopnost (X)