Select Page

 

 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN V DRUGEM RAZREDU

Verjetno vsi poznate pesmico, ki poje zima, zima bela, vrh gore sedela… Če se ozrete po hribih okoli našega Tolmina, boste to tudi potrdili. A v dolini snega letos še ni bilo. Drugošolci smo vsak dan nestrpno pričakovali, da bodo prve snežinke priplesale tudi v...

read more

JANUARSKA NALOGA ERASMUS+ ECO HEROES ON A GREEN MISSION

Učenci, ki v letošnjem šolskem letu sodelujemo v projektu Erasmus+, smo se v sredo, 18. 1. 2023, zbrali, da opravimo januarsko nalogo projekta. Ukvarjali smo se z analizo vode. Vsak je bil zadolžen, da prinese svoj vzorec vode iz Soče, Tolminke, Zadlaščice ter ostalih...

read more

SANKANJE IN IGRE NA SNEGU PŠ KAMNO

Letos nam zima ravno ni podarila obilico snega, a ko je pred tednom dni zapadel višnje v hribih in pobelil bregove višje ležečih vasi, smo se ga seveda zelo razveselili. Zato smo na PŠ Kamno izkoristili prve sončen dni brez vetra in se odpravili z avtobusom na Livek....

read more

ZAKLJUČNI VEČER NA KRVAVCU

Na Krvavcu smo imeli super zadnji večer: spekli smo si pico, podelili priznanja za smučarske dosežke, zaplesali in se družili ob dobri glasbi. Če nam ne verjamete, si poglejte slike.

read more

Dijaška ulica 12b

5220 Tolmin

Telefon:
05 380 12 00

Mobilni telefon:
051 375 750

Davčna številka:
27755975

Matična številka :
5272653

TRR:
01328-6030683919

e-pošta:
os.tolmin@guest.arnes.si

OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN

Naslov: Dijaška ulica 12b, 5220 Tolmin  

Telefon: 05 380 12 00

Telefax: 05 380 12 18  

Davčna številka: SI27755975

Matična številka: 5272653

TRR: 01328-6030683919

e-pošta: os.tolmin@guest.arnes.si

 

OSNOVNO ŠOLO FRANCETA BEVKA TOLMIN je ustanovila OBČINA TOLMIN z aktom št. 026 – 10/91 z dne 11.07.1991. Poleg centralne šole v Tolminu ima še Podružnično šolo ANTON MAJNIK v Volčah in Podružnično šolo Kamno. S 1.9.2005 se naši šoli z aktom o priključitvi pridruži še Center za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. S šolskim letom 2006/2007 smo podružnično šolo tudi fizično preselili na centralno šolo. Šola ima status podružnične šole, njeno uradno ime se glasi Podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Na šoli je 578 učencev, od tega na centralni šoli 486 učencev, na podružnični šoli Anton Majnik 42 učencev, na podružnični šoli Kamno 25 in na podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami 25 učencev.

Ravnateljica: Petra Vitez Costantini - tel.: 05 / 3801 202

Pomočnici ravnateljice: Tadeja Zorč Čarga, Judita Fon Špolad - tel.: 05 / 3801 201

Tajnik VIZ VI: Manca Janež - tel.: 05 / 3801 200

Računovodstvo: Tanja Mugerli, Tjaša Costantini, Anka Benedetič - tel.: 05 / 3801 203

Organi šole: šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja (Gorazd Leban, Justin Rutar in Primož Barbič), trije predstavniki šole (Dolores Bončina, Bogdana Švab, Manca Janež) in trije predstavniki staršev (Renata Pavc, Ivan Muznik in Sara Tišma). Predsednica Sveta šole v tem mandatu je Bogdana Švab.

Strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki. Skupnost učencev: je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Za invalide