Select Page

Gradiva za učence

Učenje in učne težave

  • Gradiva za učence, objavljeno na spletni strani Društva Bravo – povezava
  • E – gradiva, objavljeno na spletni strani Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor – povezava

 

Internet

  • Ključni koraki za varno rabo družbenih omrežij za otroke – gradivo, objavljeno na spletni strani Programa Neon – Varni brez nasilja – povezava
  • Ključne informacije o varni rabi družbenih omrežij za mlade – gradivo, objavljeno na spletni strani Programa NEON – Varni brez nasilja – povezava
  • E – gradiva, objavljeno na spletni strani Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor­ – povezava

 

Čustva (jeza, strah, žalost, anksioznost, depresija …)

  • E – gradiva, objavljeno na spletni strani Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor – povezava
  • Zvočna gradiva za samopomoč, objavljeno na spletnem portalu To sem jaz – povezava
Za invalide