Select Page

Izjava o dostopnosti

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča https://www.os-tolmin.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju ZDSMA), ki je dosegljiv na spletni strani:

https://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7718

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjem. Spletna stran sledi standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0. Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (bralnik zaslona, brajeva vrstica),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena uporaba različnih ravni naslovov.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa ZDSMA. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo. Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 • organigrami,
 • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika.

Struktura tabel in naslovov ni vedno optimalna. Razlog je v nesorazmernem bremenu, ki ga organ ocenjuje s kadrovskim in finančnim bremenom, ki bi ga optimizirane zahtevalo. Prav tako iz enakega razloga niso optimalni skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa.

Fotografije na spletnem mestu so dekorativne oziroma zgolj vizualno dopolnjujejo tekstovne vsebine, zato je do vseh vsebin možno dostopati tudi brez uporabe fotografij ali njihovih alternativnih besedil. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na aktualno dogajanje, ki je že preteklo in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika.

V skladu s 3. členom ZDMSA so vse ključne zakonsko zahtevane informacije, ki so objavljene na spletni strani uporabnikom vedno dostopne osebno, pisno, telefonsko ali po e-pošti.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 17. 4. 2023 na podlagi samoocene.
Izjava je bila nazadnje spremenjena 18. 4. 2023.

Izjava je bila izdelana po vzorcu izjave o dostopnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/1523.

Povratne in kontaktne informacije

Sporočila v zvezi s prilagoditvijo spletne strani Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin (https://www.os-tolmin.si/) za osebe s posebnimi potrebami ali informacijami o vsebinah, ki so trenutno nedostopne, sporočite na e-naslov os.tolmin@guest.arnes.si. V zadevo obvezno pripišite »Spletna stran – dostopnost za ranljive skupine«. Lahko nas tudi pokličete po telefonu na 05 380 12 00 v času delovnih ur. Na navedenih kontaktnih poteh so vam prav tako dostopne vse vsebine, ki sicer so dostopne na spletni strani.

Zaradi sprotnih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo. Prosimo za razumevanje.

Izvršilni postopek

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
T: 01 478 83 84
E: gp.ijs@gov.si

Dostopnost (X)