Select Page

E+ KA1 2021/2022

Vtisi s prvega strukturiranega izobraževanja v okviru Eramus+ projekta

V drugem tednu oktobra sta se specialna pedagoginja Tjaša Kanalec in inkluzivna pedagoginja Eva Rustja udeležili petdnevnega strukturiranega izobraževanja Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs) v Firencah. Izobraževanje, ki je potekalo v okviru Erasmus+ projekta “Z novimi znanji do obogatene učne izkušnje”, je bilo namenjeno učiteljem, ki se ukvarjajo z raznolikostjo v razredu ter z učenci, ki zaradi učnih posebnosti, migrantskega ozadja ali drugih vzrokov potrebujejo različne prilagoditve v učnem procesu. Cilj izobraževanja je bil udeležence izobraziti o inkluzivnem izobraževanju, razumevanju procesa vključevanja in odpravljanja ovir za sodelovanje in učenje ter pomembnosti iskanja virov v širšem okolju za podporo vsem učencem v šolah. Udeležencem so predstavili IKT orodja za podporo vsem učencem in jim podali usmeritve za čim bolj učinkovito sodelovanje med različnimi deležniki v šolskih skupnostih (učitelji, pomočniki pri pouku, učenci, starši, negovalci …).

Udeleženci tečaja, ki so prihajali iz različnih evropskih držav (Portugalska, Španija in Grčija), so predstavili system izobraževanja in inkluzije v njihovih državah ter med seboj delili primere dobre prakse. Veliko je bilo aktivnega sodelovanja, izmenjave mnenj in izkušenj ter skupinskega dela.

Udeleženki sta bili z obiskom strukturiranega izobraževanja zelo zadovoljni. Obe delita mnenje, da mednarodne izkušnje in izmenjava mnenj s predstavniki različnih izobraževalnih programov lahko prinesejo pozitivne učinke na kakovost nadaljnjega dela na matični šoli. Pomemben vidik sodelovanja na Erasmus+ izobraževanjih pa so tudi nova strokovna poznanstva, ki prinašajo nove poglede in možnosti za mednarodna sodelovanja v prihodnosti.

Tolmin, 21. 10. 2021

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Obisk gostov iz nemške partnerske šole

Po tem ko sta v septembru učitelja Meta Prezelj Manfreda in Miha Vehar odšla na pripravljalni obisk v Nemčijo, sta nas 14. in 15. oktobra 2021 na naši šoli obiskala še predstavnika partnerske šole Gusav-Werner Schule iz Walddorfäslacha. Cilj njunega obiska je bil spoznavanje naše šole in zaposlenih ter nadaljevanje v Nemčiji začetih dogovorov o izvajanju aktivnosti v okviru Erasmus+ projekta »The Three R’s for Our Nature: Reduce, Reuse, Recycle«.

Ravnateljica Petra Vitez Costantini je Ralfa Röckela (ravnatelj partnerske šole) in Pamelo Wetter (pomočnica ravnatelja) prijazno sprejela na naši šoli, sledil pa je voden ogled Tolminskih Korit v družbi našega Erasmus+ tima (učitelji Meta Prezelj Manfreda, Dolores Fon Bon, Miha Vehar, Tjaša Jug in Anja Šturm). Nemška gosta sta bila nad lepoto našega naravnega bisera izjemno navdušena, sprehod pa smo izkoristili predvsem za spoznavanje drug drugega in prve pogovore o aktivnostih v projektu. V večernih urah smo na poslovni večerji natančneje ovrednotili že opravljene aktivnosti in začrtali smernice za nadaljnje delo.

Drugi dan obiska smo pričeli z vodenim ogledom šole. Pomočnica ravnateljice Judita Špolad je gostoma predstavila prostore in način dela na Podružnični šoli za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Gosta sta imela priložnost spoznati tudi učence in zaposlene, še posebej pa sta si z zanimanjem ogledala šolsko senzorno sobo in bila nad videnim izjemno navdušena. V nadaljevanju ogleda smo gostoma predstavili še druge prostore šole, vstopili pa smo tudi v učilnice, kjer sta opazovala, kako pri nas izvajamo pouk. Med samim ogledom smo si izmenjali mnenja in informacije o pouku v Sloveniji in Nemčiji, hkrati pa našli tudi ideje za morebitne izboljšave.

Zadnji del obiska smo namenili natančnejšemu načrtovanju skupinskih mobilnosti v Nemčiji in Sloveniji. Aktivnosti mobilnosti smo terminsko umestili v šolski koledar in opredelili posamezne aktivnosti na vsaki mobilnosti.  Ob sproščenem vzdušju ter izjemno dobri in produktivni komunikaciji smo mnenja, da je nemška partnerska šola odlična izbira za prvo Erasmus+ skupinsko mobilnost učencev naše šole. Z veseljem gledamo proti nadaljnjim aktivnostim in se veselimo izkušenj, ki nam jih bo prineslo sodelovanje v projektu.

Tolmin, 18. 10. 2021

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pripravljalni obisk v Nemčiji

Učitelja Meta Prezelj Manfreda in Miha Vehar sta 23. in 24. septembra 2021 odšla na pripravljalni obisk na partnersko šolo Gustav-Werner Schule v Walfddorfhäslach (Nemčija). Poglavitni cilji obiska so bili spoznavanje tamkajšnje šole in njihovega načina dela, spoznavanje nemških učencev, ki bodo sodelovali v skupinski mobilnosti učencev in izdelava natančnejšega načrta aktivnosti, ki jih bomo na obeh šolah izvajali v letošnjem šolskem letu.

Ob prihodu so ju toplo sprejeli ravnatelj Ralf Röckel, namestnica ravnatelja Pamela Wetter in Xenia Förstner, gonilna sila in koordinatorica E+ projektov na nemški partnerski šoli. Med ogledom za Slovence zgodovinsko zelo pomembnega mesta Tübingen so izmenjali prve ideje o skupnem projektu »The Three R’s for Our Nature: Reduce, Reuse, Recycle« in spremljajočih aktivnostih. Sledila sta ogled šolskega poslopja in predstavitev učnega procesa na šoli, naša učitelja pa sta imela priložnost spoznati še preostale člane nemškega Erasmus+ tima (Benjamin Huber, Maria Böhme in Carmen Weber) ter 11 nemških učencev, ki bodo sodelovali v projektu in nas v maju tudi obiskali v Sloveniji. Skupaj so natančneje dorekli projektno časovnico, posamezne faze projekta ter njihovo vsebino.

Učitelja Prezelj Manfreda in Vehar sta z obiskom nadvse zadovoljna; navdušena sta nad gostujočo šolo in izjemno toplim sprejemom ter zato še bolj prepričana v uspeh samega projekta. Erasmus+ tim Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin se že veseli sredine oktobra, ko bodo učitelji z nemške partnerske šole prispeli na pripravljalni obisk v Sloveniji.

Tolmin, 28. 9. 2021

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin z novim projektom uspešna na razpisu Erasmus+ 2021!

Z veseljem sporočamo, da je bila Osnovna šola Franceta Bevka Tolmin uspešna na razpisu Erasmus+ 2021! Projekt “Z novimi znanji do obogatene učne izkušnje”, ki ga sofinancira program Evropske Unije Erasmus+, bo med 1. septembrom 2021 in 31. avgustom 2022 omogočil izvedbo mobilnosti učencev in zaposlenih v državah Evropske Unije, še posebej pa nas veseli, da smo na področju šolskega izobraževanja prejeli najvišje število točk, kar priča o kvalitetni zasnovi projekta.

V okviru projekta bo 10 učencev 8. in 9. razreda obiskalo partnersko šolo v Nemčiji, kjer bodo s tamkajšnjimi vrstniki izvajali aktivnosti, s katerimi bodo krepili svoje zavedanje o pomembnosti in načinih ohranjanja naravnih danosti. Ker želimo, da naši zaposleni z aktivno participacijo v mednarodnih dejavnostih strokovno rastejo in pridobijo nova znanja, bomo tekom projekta 7 zaposlenih napotili na strukturirana izobraževanja na Finsko, Češko, v Italijo in Španijo.

Pri zasnovi projekta smo si zastavili realno dosegljive cilje, zato smo trdno prepričani, da bo prinesel številne pozitivne učinke na zaposlene, učence in učni proces.

Miha Vehar, koordinator projekta
E: miha.vehar@os-tolmin.si

Tolmin, 1. 9. 2021

 

 

Za invalide