Select Page

Splošne informacije

POSTOPKI, KI JIH ŠOLA VODI NA OSNOVI ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI:

 

SPLOŠNE INFORMACIJE ZAGOTAVLJAJO:

TAJNIŠTVO

Manca Janež

05 380 1200

os.tolmin@guest.arnes.si

RAVNATELJICA

Petra Vitez Costantini

05 380 1202

petra.vitez-costantini@os-tolmin.si

SVETOVALNA SLUŽBA – PEDAGOGINJA

Urška Taljat Barbič

05 380 1211

urska.taljat-barbic@os-tolmin.si

SEZNAM OSEB ZA VODENJE UPRAVNEGA POSTOPKA

  • Urška Taljat Barbič, pedagoginja
  • Petra Vitez Costantini, ravnateljica

 

SEZNAM OSEB ZA ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU

  • Petra Vitez Costantini, ravnateljica

 

Dostopnost (X)