Select Page

Pogosto ne moremo izbrati konfliktov, v katerih se bomo znašli, vedno pa lahko izbiramo, kako se bomo nanje odzvali.
(Marko Iršič)

V naše vzgojno delo smo kot preventivno dejavnost vključili šolsko mediacijo. Mediacija je proces, v katerem mediator (tretja nevtralna oseba) pomaga sprtima stranema pri iskanju skupne rešitve. Proces mediacije omogoča, da se osebi pogovorita, ugotovita točke njunega spora, izrazita svoja mnenja, ideje, težave in si izmenjata stališča ter na podlagi izraženih interesov poskušata najti rešitev, s katero sta zadovoljna oba. Mediacija lahko pripomore k izboljšanju medosebnih odnosov na šoli, pozitivni komunikaciji, prevzemanju odgovornosti za reševanje svojih konfliktov, aktivnemu poslušanju …

Na šoli poteka šolska in vrstniška mediacija, ki je način reševanja konfliktov med sprtimi učenci ob pomoči usposobljenih vrstnikov – mediatorjev. Vrstniška mediacija pozitivno vpliva na šolsko klimo. Največja prednost pa je gotovo to, da naučimo otroke in mladostnike reševati konflikte in jim pomagamo sprevideti, da konflikti niso le nevarnost, povezana z neprijetnimi čustvi, ampak tudi priložnost za nove izkušnje, znanje in rast.

Konflikti so sestavni del življena. So nekaj vsakdanjega, še celo v pravljicah se jim ni moč izogniti.

Zelo pomembno pa je, kako jih rešujemo.

 

RDEČA KAPICA

Zgodbo Rdeča kapica že poznate.

Poznate tudi volkovo stran zgodbe?

Še ne?

Najdete jo spodaj.

 

VOLKOVA STRAN ZGODBE

Če ne želite, da se tudi vam zgodi zgodba gospoda Volka, je mediacija morda prava pot.

Aja, pa vse dobro v novem letu in …

Ne pozabite,
da ko kričite in se jezite,
čisto nič ne pridobite,
veliko pa lahko izgubite.
Zato v novem letu vam mediatorke želimo,
da kdaj pa kdaj morda skupaj se dobimo,
da razjasnimo kakšen spor
in preprečimo, da bi na koncu kdo izpadel nor.
Dobrodošli med nami,
v starem in novem letu,
me smo vedno z vami!

 

Mediatorke: Anika, Nina, Nina, Alina, Adriana

Mentorici: učiteljica Meta in šolska pedagoginja Urška

 

 

 

Dostopnost (X)