Select Page

 

INFORMACIJE O ŠOLSKI PREHRANI

 

Cena dopoldanske malice znaša 1,10 € (od 1. 9. 2023), popoldanske pa 0,70 €. Cena kosila za učence 1. razreda je 2,60 €, za učence od 2. do 5. razreda 2,80 €, za učence od 6. do 9. razreda pa 3,30 €.

Za šolsko prehrano je mogoče pridobiti subvencijo. Ali je učenec do subvencije upravičen ali ne, je zabeleženo na Odločbi o otroškem dodatku za posameznega otroka. Šola te podatke pridobi preko portala Ministrstva za šolstvo (MIZŠ), zato nam tega ni potrebno sporočati. Subvencija je tako avtomatično upoštevana pri izračunu za plačilo šolske prehrane.

Zelo pomembno je, da obroke, ki jih vaš otrok ne bo koristil, pravočasno in pravilno odjavite, sicer ste dolžni poravnati polno ceno.

Šola s starši podpiše pogodbo o zagotavljanju organizirane prehrane in sprejemanju obveznosti plačila stroškov šolske prehrane.

 

Evidentiranje obrokov

Ker učenci prevzem kosila evidentirajo elektronsko, lahko občasno pride do napake pri beleženju koriščenih obrokov. Starše prosimo, naj količino prevzetih obrokov na položnicah redno preverjajo.

 

Odjava obrokov

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih prireditvah, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola sama.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, morajo starši pravočasno odjaviti prehrano za čas odsotnosti najpozneje do 9. ure tekočega dne preko portala SAOP – spletna evidenca obrokov.

V primeru tehničnih težav smo dosegljivi na telefon 05/38 01 203 (računovodstvo, vsak delovnik 7h-15h). Odjave za nazaj niso mogoče.

 

Odjava subvencioniranih obrokov

Malica in kosilo sta pravočasno odjavljena, če se ju odjavi vsaj en dan prej do 9. ure.

Odjava tekočega dne do 9. ure se šteje kot nepravočasna odjava, a je še vedno subvencionirana. Za nepravočasno odjavljene obroke pa starši plačajo polno ceno obroka. Trajno odjavo obroka sporočijo starši pisno v računovodstvo zavoda.

 

Spletna odjava obrokov

Priporočamo, da najprej preberete navodila za registracijo novega uporabnika  in navodila za spletno evidenco obrokov. 

  1. Za dostop do SAOP portala kliknemo TUKAJ. Pred prvim vstopom, se nov uporabnik najprej registrira v aplikacijo in sicer s klikom na povezavo Registracija.

  2. Izpolnimo polja: ŠIFRA KORISTNIKA (vpišemo 7-mestno šifro plačnika/učenca, ki jo najdemo na računu, tik nad imenom in priimkom učenca), OSEBNA ŠTEVILKA (vpišemo 11-mestno osebno identifikacijsko številko koristnika obrokov – kontaktirati računovodstvo) in kliknemo na gumb “NAPREJ”. Odpre se okno za registracijo novega uporabnika.
  3. V polju >Kdo izvaja registracijo?< določimo, kdo bo upravljal s prijavami in odjavami obrokov: mati, oče, skrbnik ali sam koristnik. Nato vnesemo še ime, priimek in e-pošto osebe, ki bo upravljala z obroki. Po kliku na gumb Naprej, se ustvari uporabniški račun. Nadaljujemo s klikom na Vpiši se.
  4. Po e-pošti prejmemo sporočilo, kjer kliknemo na gumb Aktivacija uporabniškega računa.
  5. Po e-pošti prejmemo geslo za vpis, kjer kliknemo na gumb Vpiši se (zapomnite si zapisano geslo). V spletnem brskalniku se odpre sporočilo, da je bila Aktivacija uspešna.
  6. Ob kliku na gumb Vpiši se, se odpre prijavno mesto za sistem mojaMALICA. Za prijavo potrebujemo elektronski naslov in geslo, ki smo ga prejeli.
  7. Vstopimo v mojoMALICO in začnemo z urejanjem prijav in odjav na obroke, dodajanjem koristnika (v primeru več otrok).
Dostopnost (X)