Select Page

Spoštovani starši devetošolcev!

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen rokovnik za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2024/2025, ki vključuje roke za izvedbo prijavno – vpisnega postopka za vpis v programe nižjega, srednje poklicnega, srednje strokovnega in gimnazijskega izobraževanja, kar je aktualno za devetošolce, ki bodo prihodnje šolsko leto nadaljevali izobraževanje v srednjih šolah.

Najdete ga tukaj: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MVI/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2024-2025/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-in-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2024-2025.pdf

Urška Taljat Barbič šolska svetovalna delavka

Dostopnost (X)