Select Page

V ponedeljek, 21. 11. 2022, smo učenke in učenci 8. in 9. h razreda Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s osebnimi potrebami medse povabili medicinsko sestro Špelo Čujec iz Zdravstvenega doma Tolmin, ki je pripravila predavanje z naslovom Vzgoja za zdravo spolnost. Najprej smo si pogledali, kaj je odraščanje, kdo je odrasel in kdo je otrok in kakšne odgovornosti prinaša odraslost. Določili smo, koliko časa traja adolescenca in tudi to, da so med posamezniki v hitrosti razvoja zelo velike razlike. Zanimalo nas je, kaj se dogaja v glavah mladostnikov in kaj so ti nesrečni hormoni, ki nam včasih povzročajo take težave. Ob slikovnem materialu smo ponovili telesne spremembe pri fantih in dekletih posebej in razliko med ženskimi in moškimi spolnimi organi. Poudarili smo pomen osebne higiene v tem obdobju. Razložili smo dogajanje pri menstruaciji v ženskem telesu. Naučili smo se, kako se izpolnjuje menstrualni koledarček. Razložili smo, kdaj dekle prvič obišče ginekologa, kdo sploh je ginekolog in kaj zajema prvi ginekološki pregled. Nato smo se poglobili v spolnost, ki poleg spolnega akta vključuje tudi iskren, zaupen odnos in odgovornost. Poudarili smo, da se moramo za spolno življenje odločiti zavestno in odgovorno. Spoznali smo vlogo in oblike kontracepcije. Spregovorili smo tudi o spolno prenosljivih boleznih.

Med predavanjem smo postavljali vprašanja, povedali svoje mnenje o določeni stvari in razpravljali, zato nam je ura zelo hitro minila. Z medicinsko sestro Špelo pa se bomo kmalu srečali na predavanju z naslovom Promocija nekajenja.

8.h, 9.h in razredničarka Svetlana

Za invalide