Select Page

ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Pogosto ne moremo izbrati konfliktov, v katerih se bomo znašli, vedno pa lahko izbiramo, kako se bomo nanje odzvali. (Marko Iršič) V naše vzgojno delo smo kot preventivno dejavnost vključili šolsko mediacijo. Mediacija je proces, v katerem mediator (tretja nevtralna...
Za invalide