Select Page

PŠIUOPP: PRIZNANJE ZA GLASILO

Glasilo RAD IMEJ Glasilo Rad imej Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami neprekinjeno izhaja vsako leto junija že več kot četrt stoletja. Zadnjih osem let sta mentorja Nuša Rutar za zasnovo ter vsebinski del in Lucijan Lavrenčič...

APLIKACIJA KOBI

V knjižnici Cirila Kosmača Tolmin lahko po predhodnem dogovoru preizkusite aplikacijo KOBI. Aplikacija je namenjena otrokom, ki nočejo brati, berejo počasi, nenatančno, prebranega besedila ne razumejo, zamenjujejo črke ali se ob branju težko zberejo. V aplikaciji...
Za invalide