Select Page

Dragi učenke in učenci,

počitnice se bližajo koncu in mi vas že nestrpno pričakujemo v sredo, 1. septembra, ob 8.00.

V šolo pridite samo, če ste popolnoma zdravi.

Sprejem prvošolcev bo ob 9.00 na šolskem dvorišču pred šolo.

Učenci od 2. do 9. razreda pridete v šolo ob 8.00. Za vozače bo v večnamenskem prostoru organizirano varstvo vozačev.

Prvi dve uri bosta razredni uri, sledil bo pouk po urniku. Izbirni predmeti in neobvezni izbirni predmeti se v sredo še ne bodo izvajali. Podaljšano bivanje bo potekalo po urniku. V tem tednu ne bo popoldanske malice.

Učenci vstopate v šolo sami, brez staršev.

Učence od 2. do 5. razreda bodo razredniki/učitelji počakali pred šolo in vas pospremili v učilnice.

Razpored razredništva:

CENTRALNA ŠOLA
1. a – Melita Drol, Karin Mugerli 1. b  – Zalka Uršič, Barbara Kovačič
2. a – Vanja Krapež 2. b –  Petra Šavli
3. a – Vida Rejec 3. b –  Petra Skomina
4. a – Renata Šavli 4. b – Darja Bajt 4. c – Melita Kavčič
5. a – Tanja klobučar Mavri 5. b – Mojca Torkar Pahor 5. c – Peter Simčič
6. a – Neva Nanut Nahberger 6. b – Tanja Kavčič 6. c – Erika Šturm
7. a – Dolores Bončina 7. b – Petra Drnovšček 7. c – Tadeja Zorč Čarga
8. a – Elizabeta Kenda 8. b – Matej Gaberšček 8. c – Dolores Fon Bon
9. a – Meta Prezelj Manfreda, Alenka Hvalica 9. b – Blaž Uršič, Jože Štucin 9. c – Martina Uršič
PŠ VOLČE PŠ KAMNO PŠIUOPP
1.c, 2.c – Bogdana Švab, Enisa Bizjak 1.d, 2.d – Bojana Pitamic Rojc, Petra Lamprečnik Rakušček 3.h, 4.h, 5.h – Mateja Ivančič Leban
3. c – Ana Rejec 3. d – Špela Borovničar 7.h, 8.h, 9.h – Svetlana Jovanovič Škvarča
4.d, 5.d – Kristina Kragelj PP1, PP6 – Nuša Rutar
PP2, PP3, PP5 – Tina Zgaga
PP4, PP5 – Irena Vidmar

Učenci od 6. do 9. razreda pojdite ob prihodu v matične učilnice. Pred vhodom v šolo si razkužite roke. Če imate omarico, se v garderobi preobujte. Ostali boste ključke dobili naknadno.Vhod na centralni šoli bo ločen za učence od 1. do 3. razreda ter od 4. do 9. razreda (4. a ima vhod pri 3. razredu).

Razpored matičnih učilnic na višji stopnji:

6. a – SLO Mirjam Humar 6. b – NAR Tanja Kavčič 6. c – TJA Erika Šturm
7. a – MAT Dolores Bončina 7. b – MAT Dragica Močnik 7. c – MAT Tadeja Zorč Čarga
8. a – TJA Betka Kenda 8. b – ZGO 8. c – SLO Dolores Fon-Bon
9. a – TJA Meta Prezelj Manfreda 9. b – SLO Jasmina Luketa 9. c – GEO

 

Vsi učenci morate v stavbi šole izven učilnic uporabljati zaščitno masko, učenci od 6. do 9. razreda pa tudi v učilnicah.

 Avtobusi bodo vozili po urniku, na avtobusu morate vsi učenci uporabljati zaščitne maske.

Urnik prevozov je objavljen na spletni strani šole in v publikaciji.

Starši prevzamete otroke iz podaljšanega bivanja tako, da pokličete na telefonsko številko 051 375 750 ali  05 38 01 200 in otroka počakate pred šolo oziroma otroku napišete obvestilo, kdaj bo odšel iz podaljšanega bivanja.

Skupine podaljšanega bivanja

1. skupina 1. a 5. skupina 3. a in 4. a
2. skupina 1. b 6. skupina 3. b in 4. a
3. skupina 2. a 7. skupina 4. b in 4. c
4. skupina 2. b 8. skupina 5. a, 5. b in 5. c

 

Za vstop v šolo je za vse starejše od 15 let potrebno izpolnjevati pogoj PCT.

Naši strokovni delavci in vodstvo šole bomo naredili vse, da učencem omogočimo varno in prijetno učno okolje. Prosimo pa vas za sodelovanje.

Petra Vitez Costantini, ravnateljica

Dostopnost (X)