Select Page

Zdrava prehrana

Zdrava prehrana učencev je pomembna za njihov celovit razvoj, zato se na naši šoli trudimo, da so pripravljeni obroki čimbolj uravnoteženi in okusni. Jedilnike bo sestavljala posebna skupina, v kateri bodo sodelovali poleg vodje šolske prehrane še pomočnica ravnatelja in predstavniki strokovnih delavcev iz vseh enot šole, k sodelovanju pa smo povabili tudi predstavnika staršev. Jedilniki bodo sestavljeni v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in Praktikuma jedilnikov zdravega prehranjevanja. Kontrolo živil v vseh procesih dela bomo izvajali po načelih HACCP sistema, ki nam zagotavlja pripravo varnih obrokov. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno, zato za učence pripravljamo dopoldansko malico in kosilo, za učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, pa še popoldansko malico.

Dostopnost (X)