Select Page

Šolsko tekmovanje od 4. do 9. razreda

Že v septembru je na šolskem tekmovanju iz logike za učence in učenke od 4. do 9. razreda tekmovalo 52 učencev, ki so dosegli 30 bronastih priznanj.

Dobitniki bronastih priznanj so v 4. razredu Rubi Šuligoj Kunilo, Jakob Kragelj, Neja Močnik, Pavla Mežnar, Nina Kobal in Taja Tavčar,  v 5. razredu Urša Balažič, Melita Leban, Lado Lipušček, Zoja Valentinčič, Hana Skomina, Zoja Barbič in Rožle Tomažič, v 6. razredu Luka Močilnik, Eda Mežnar, Lukas Carli in Neli Lesnjak, v 7. razredu Eva Veronika Miklavič, Tomaž Kragelj, Manuela Leban, Luka Močnik, Dora Lipušček, Nina Štrukelj in Vesna Skočir, v 8. razredu Maja Leban in Kora Kutin in v 9. razredu Nejc Šavli, Kristina Golja, Lara Zarli in Julija Berginc.

Najboljši izmed njih so se udeležili na regijsko oziroma državno tekmovanje.

 

Državno tekmovanje za 7. razred in regijsko za 8. in 9. razred

V soboto, 16. 9. 2021, je v Vipavi potekalo državno tekmovanje iz logike za učence in učenke 7. razreda in regijsko tekmovanje za učence in učenke 8. in 9. razreda.

Državnega tekmovanja so se udeležili tri učenke in učenci, regijskega pa štirje, vsi pod mentorstvom Petre Drnovšček.

Na državnem nivoju sta MENUELA LEBAN in EVA VERONIKA MIKLAVIČ prijeli SREBRNO DRŽAVNO PRIZNANJE, na regijskem pa so MAJA LEBAN, KRISTINA GOLJA, NEJC ŠAVLI in LARA ZARLI dosegli BRONASTO REGIJSKO PRIZNANJE.

Dobitnikom priznanj in mentorici čestitamo za dosežena priznanja.

Vodstvo šole

Za invalide