Select Page

Spoštovani starši!

Želeli bi vas obvestiti, da so bile v Uradnem listu z dne 11.11., objavljene spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje  okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.

8. in 21. člena Odloka se nanašata na delo v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Sprememba 8. člena:

»(1) Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.«.

»(3) Za učence osnovne šole starši oziroma drugi zakoniti zastopniki oziroma skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.

(4) Učencem in dijakom iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.«.

Sprememba 21. člena:

V 21. členu se besedilo »15. novembra 2021« nadomesti z besedilom »17. novembra 2021«.

S samotestiranjem bomo glede na veljaven odlok vlade RS pričeli v sredo, 17.11.2021. S podrobnejšimi navodili oz. organizacijo le tega vas bomo obvestili, ko dobimo Okrožnico MIZŠ-ja.

Vsi si želimo, da pouk še najprej poteka v šoli, v okolju, ki je temu namenjeno. V trenutnih razmerah to lahko poteka le ob upoštevanju predpisanih ukrepov. Z odgovornim ravnanjem bomo zaščitili sami sebe in direktno pripomogli k zajeziti virusa.

Starši, le s tvornim sodelovanjem in razumevanjem splošne situacije, nam bo uspelo prebroditi to težko in konfuzno obdobje. Ne dovolimo, da nas hitrost razvoja dogodkov, različni pogledi na odločitve, pomanjkanje informacij in posledično nelagodje ob odločitvah vlade RS v zvezi s COVID-19, razdvajajo. Bodimo zreli in odgovorni in k reševanju trenutne situacije, pristopimo konstruktivno, strpno in kar se da potrpežljivo.

Izključno na nas je, kako se bomo v tem res neprijetnem obdobju znašli IN zaščitili sebe in naše bližnje. Stopimo prosim skupaj!

Hvala vam za sodelovanje in vam želim miren konec tedna.

Petra Vitez Costantini, ravnateljica

Za invalide