Select Page

Z dosežki učencev na NPZ so učenci, starši in šole seznanjeni na spletni strani https://npz.ric.si. Do ovrednotenih preizkusov znanja, informacij o dosežkih in državnih povprečjih pri posameznih predmetih (v obliki zapisa pdf) učenci in njihovi starši dostopajo z EMŠO in dodeljeno šifro, ki so jo učenci prejeli pri opravljanju prvega predmeta na NPZ v tekočem šolskem letu.

Učenci 9. razreda bodo lahko do dosežkov dostopali od 31. maja (od 8. ure ) do 2. junija 2023 (do 20. ure).

Starše, ki bi želeli vpogled na šoli, prosimo, da se prijavijo preko e-pošte os.tolmin@guest.arnes.si ali na številko 05 380 12 00 najkasneje do 1. junija 2023 do 10. ure (učenci 9. razreda).

Vpogled za starše bo v četrtek, 1. 6. 2023 med 13. in 14. uro za 9. razred.

 

Dostopnost (X)