Publikacija »Informacije za učence in starše«

Na Državnem izpitnem centru so pripravili publikacijo »Informacije za učence in starše 2021/22« v elektronski obliki.

Publikacija je namenjena učencem 6. in 9. razreda ter njihovim staršem. Dostopna je na  na

https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/

 

Tretji predmet

Ministrica je 1. septembra 2021 objavila sklep o izboru tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda opravljali nacionalno preverjanje znanja v šol. letu 2021/22.

Za našo šolo je to GEOGRAFIJA.

Za invalide