Primarni pediatri iz Združenja za pediatrijo so skupaj s strokovnjaki z drugih področij pripravili prve nacionalne Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Vse bolj jasno postaja, da tudi na področju digitalnih tehnologij ne bo šlo brez zgodnje sistematične vzgoje.

Smernice vsebujejo priporočila, koliko časa naj otroci in mladostniki uporabljajo telefone, tablice, računalnike in druge naprave z zasloni v posameznih starostnih obdobjih, ne da bi zaradi tega trpel njihov razvoj.

Priporočen čas pred zaslonom v prostem času je:

Učenci v 1. triadi

največ eno uro na dan

Učenci v 2. triadi

največ uro in pol na dan

Učenci v 3. triadi

največ dve uri na dan

 

Več informacij najdete na:

https://www.logout.si/assets/Datoteke/smernice-za-uporabo-zaslonov.pdf

in

https://www.logout.si/sl/blog/priporocila-za-cas-prezivet-pred-zasloni-v-casu-sirjenja-covid-19/

 

Šolska svetovalna služba

Za invalide