Select Page

Ob mednarodnem dnevu strpnosti, ki ga obeležujemo 16. novembra, smo se na šoli pogovarjali in ustvarjali na temo strpnosti in prijateljstva. Naša želja in cilj je graditi strpno in sprejemajočo šolsko skupnost ter med učenci spodbujati medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje in sodelovanje.

V Unescovi Deklaraciji o načelih strpnosti je zapisano, da je strpnost medsebojno spoštovanje, kjer spoštujemo drug drugega, kljub temu da smo si različni. Torej smo strpni, ko smo z nekom prijatelji, se spoštujemo in se imamo radi. Strpnost ni popustljivost, prijaznost ali prizanesljivost. Strpnost je predvsem aktiven odnos, ki ga spodbuja priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih.

Tema letošnjega dneva je bila lepa beseda lepo mesto najde. »Besede imajo moč. Zato pomisli, kadar govoriš. Z besedami podiraš in gradiš.« Z učenci smo se na razrednih urah pogovarjali o pomenu izrečenih besed, ki predstavljajo odtis, ki ga vsak dan pustimo v svetu. Zato je zelo pomembno, kaj in kako govorimo. Besede imajo neverjetno moč in če so pravilno izbrane, lahko naredijo veliko dobrega. Z učenci smo razmišljali, kako pogosto podarjamo lepe besede in kako se počutimo, ko smo jih deležni od naših sošolcev, prijateljev, družinskih članov.

Čez cel teden so imeli učenci možnost na listke napisati, kaj zanje pomeni strpnost ter deliti lepo besedo. Vabljeni, da si na spodnjih fotografijah ogledate, kaj vse so ustvarili in zapisali na to temo.

Dostopnost (X)