Select Page

Ker se je šolsko leto prevesilo že skoraj v drugo polovico in v drugem in tretjem razredu poteka že 3. cikel bralnega treninga, je prav, da na kratko opišemo dosedanje aktivnosti. Celoten Bralni projekt v prvem triletju zajema različne aktivnosti in dejavnosti, ki potekajo v šoli v sklopu pouka in podaljšanega bivanja, kot tudi del, ki ga izvedejo učenci doma s pomočjo staršev. Vsak bralni cikel traja štiri tedne. V tem času učenci berejo štiri minute dnevno štiri dni v tednu. Tretješolci urijo še štiri minute tihega branja.

V drugem razredu v Bralnem projektu sodeluje 64 učencev iz centralne šole in obeh podružničnih šol.

Pri branju jih poslušajo starši, ki jim pomagajo izpolnjevati bralne dnevnike. V drugem razredu je velik poudarek na vajah za oči, saj so te predpogoj za dobro branje, zato so le-te vključene v vsak bralni trening. Drugošolci v dnevnike zapisujejo, ali se učenec sam spomni na branje in tudi, če sam zazna svoje napake pri branju. Po končanem prvem ciklu smo v oktobru izvedli bralno testiranje in ker so bili pridobljeni rezultati slabši in tehnika branja v veliko primerih še neustrezna, smo v drugem ciklu v dogovoru z razredničarkami še vedno brali velike tiskane črke. Ta teden smo v drugem razredu pričeli s tretjim ciklom bralnega treninga, v katerem učenci berejo male tiskane črke.

V tretjem razredu so v Bralni projekt v prvem triletju vključeni vsi učenci na centralni šoli in na obeh podružničnih šolah, skupaj kar 60 tretješolcev.

Tretješolci dobijo bralne dnevnike, v katere beležijo “bralne minute”, vsebujejo različne dejavnosti po branju, namenjene razvijanju bralnega razumevanja, ki je poleg razvijanja in avtomatizacije bralne tehnike, eden izmed zasledovanih ciljev v 3. razredu. V sklopu prvega cikla so bile vaje po branju usmerjene na iskanje in prepoznavanje posameznih besed in njihovih pomenov v besedilu, v drugem ciklu so aktivnosti vključevale oblikovanje besed iz začetnih in vmesnih zlogov in tako pomembno razvijale besedišče. V tretjem ciklu so dejavnosti namenjene razvijanju bralnega razumevanja z zapisom naslova prebrane vsebine in oblikovanjem odgovorov, kdo nastopa v zgodbi/pravljici; kje in kdaj se dogaja; kaj se dogaja, kaj je osnovno sporočilo zgodbe. V nadaljevanju bralni dnevnik vsebuje različne vaje, ki so namenjene razvijanju bralnega razumevanja in izboljševanju bralne učinkovitosti.

Drugo in tretješolce s težavami pri branju smo vključili v bralne urice, kjer jim v manjših skupinah pomagamo pri branju. Preverjanja bralne tehnike ob zaključku prvega bralnega cikla, vmesnega štiritedenskega vzporednega izvajanja bralnih uric v šoli in ponovnega preverjanja bralne tehnike, so pokazala bralne napredke pri vseh vključenih učencih v bralne urice, ki potekajo v šoli pod vodstvom učiteljev. Ob koncu tretjega cikla bomo v februarju znova izvedli bralno testiranje drugošolcev in tretješolcev.

Z veseljem lahko zaključimo, da bralni napredki učencev kažejo, da smo na pravi poti, in da s skupnimi močmi zmoremo učencem približati pomen branja za življenje.

Eva Rustja in Adrijana Skok

 

Za invalide