Select Page

Spoštovani starši!

Novo šolsko leto pričnemo v ponedeljek, 2. septembra 2019 ob 8. uri, učenci 1. razreda na centralni šoli in v Volčah ob 9.00 in na Kamnem ob 10.00.

Tudi letos bomo prvi šolski dan naredili nekoliko drugačen. Tega dne učenci še nimajo rednega pouka. V prvem delu bodo prisostvovali svečanemu sprejemu naših novih učencev, prvošolčkov, kasneje pa bodo skupaj s svojimi razredniki. Ti jih bodo obvestili o vseh spremembah, skupaj bodo pregledali šolski red in pravila obnašanja, publikacijo in šolski koledar. Prejeli bodo urnike. Pogovorili se bodo o načinu dela v tem šolskem letu in reševanju težav.

Vsi končamo ob 11.30. Šolski kombi bo vozil po urniku, zadnji prevozi pa odpadejo. Avtobus proti Kamnem odpelje ob 12. 30.

Malica bo pripravljena za vse učence, kosilo pa za prijavljene učence.

Jutranje varstvo (Tolmin in PŠ Volče), varstvo vozačev in pouk v oddelkih podaljšanega bivanja bodo potekali po rednem urniku za vse učence razen za učence 1. razreda, ki tega dne še nimajo podaljšanega bivanja. Učenci 1. razreda bodo 1. šolski dan v šoli le na svečanem sprejemu, spremljajo jih starši.

Želimo, da bi vaši otroci izkoristili vse svoje možnosti in dosegli čimboljše rezultate, se med nami in sošolci prijetno počutili in pravilno reševali težave. Vsem vam želimo čimmanj stresno šolsko leto in vas prosimo za sodelovanje.

Vodstvo šole

Dostopnost (X)