Select Page

V sklopu Bralnega projekta v prvem triletju potekajo različne bralne dejavnosti za namen razvijanja bralne tehnike in bralnega razumevanja. Potekajo v sklopu pouka in podaljšanega bivanja, pomemben del predstavlja bralni trening doma. Obsegal je štiri bralne cikle.

V tretjem razredu so cilji razvijanje bralne tehnike, bogatenje besednega zaklada in razvijanje bralnega razumevanja. Bralni dnevniki v tretjem razredu vsebujejo še izbrane naloge po branju, ki se stopnjujejo oziroma nadgrajujejo po bralnih ciklih.

Prvi trije bralni cikli so potekali vzporedno, tako doma, kot tudi v šoli, medtem, ko je četrti bralni cikel potekal samo v šoli.

V sklopu četrtega bralnega cikla, ki je potekal v celoti v šoli, so bili tretješolci deležni vaj za razvijanje hitrosti in stopnje bralnega razumevanja.

Bralni listi so vsebovali povedi, pri branju katerih, so se učenci usmerili v natančno prepoznavanje besed, ugotavljanja bistva sporočila in vstavljanja manjkajočih besed. V nadaljevanju so po branju petih različnih, približno enako dolgih besedil, razvijali stopnjo razumevanja prebranega tako, da so med ponujenimi odgovori izbirali pravilni odgovor.

Ob zaključku četrtega bralnega cikla so se učenci spoznali s sestavnimi deli knjige. Izdelali so naslovnico, kazalo in kolofon, ter dodali bralne dnevnike vseh štirih bralnih ciklov, in tako postali pravi pisatelji in avtorji svoje prve knjige.

V sredo, 22. 6. 2022, je nastopil težko pričakovani čas za zaključni bralni dogodek v tretjem razredu. V sodelovanju s šolsko knjižničarko Alenko Kragelj, je naše mlade bralce obiskala otroška pisateljica Anja Štefan. Avtorica jih je za začetek popeljala v svet ljudskih in svojih, avtorskih pravljic, ter jih v nadaljevanju navdušila z zastavljanjem ugank in petjem pesmic. Učenci so jo presenetili s petjem ene izmed njenih pesmi, ter ji v zahvalo podarili origami vrtnico.

Dogodek se je zaključil s podelitvijo avtorskih knjig, ki so jih učenci ustvarjali tekom celega šolskega leta, katerim je pisateljica dodala še svoj podpis.  

Glede na odzive učencev lahko zaključimo, da je bralni dogodek učence očaral in jih popeljal na potovanje v svet branja in knjig.

Želimo si, da bi učenci radi brali in se v prihodnosti še podajali na podobna domišljijska potovanja. Naj branje postane prijetno potovanje. 

 

Vodja Bralnega projekta v 3. razredu: Adrijana Skok 

 

Za invalide