Select Page

V šolskem letu 2023/24 bomo izvajali sledeče obvezne izbirne premete.

7. razred:

Likovno snovanje 1
Matematične delavnice 7
Obdelava gradiv: les
Sodobna priprava hrane
Španščina 1
Šport za sprostitev
Urejanje besedil
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

8. razred:

Italijanščina 2
Likovno snovanje 2
Multimedija
Poskusi v kemiji
Španščina 2
Šport za zdravje
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Življenje človeka na Zemlji

9. razred:

Glasbeni projekt
Italijanščina 3
Izbrani šport – odbojka
Likovno snovanje 3
Obdelava gradiv: kovine
Računalniška omrežja
Retorika
Španščina 3
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Poskusi v Kemiji

 

Dostopnost (X)