Komaj smo dobro pričeli s poukom, že so za nami prve počitnice v tem šolskem letu in prvi cikel bralnega treninga v drugem in tretjem razredu. Veseli nas, da se je tudi v letošnjem šolskem letu večina učencev prvega triletja vključilo v bralni trening. Branje je zelo pomembno, saj ga potrebujemo na vsakem koraku. Ker pa sodi branje med psihomotorične spretnosti, je za avtomatizacijo bralne tehnike potreben trening.

Učenci prvega razreda so s pomočjo svojih staršev doma brali zgodbe v slikah in razvijali spretnosti, ki so nujno potrebne za kasnejše uspešno branje.

Drugošolci so postali bralni detektivi. Njihova skrivna naloga je bila, da slišijo svoje napake pri branju ter jih popravijo. Starši niso imeli lahke naloge, saj so morali kot detektivski pomočniki, natančno poslušati branje svojih otrok ter beležiti pikice in črtice.

V tretjem razredu so učenci najprej brali glasno, nato so z branjem nadaljevali po tiho. Med branjem so se učenci osredotočili na zanimive in/ali neznane besede v besedilu, saj so jih nato vpisali v bralni dnevnik in jim poiskali sopomenke, protipomenke ali pa iz njenega korena oblikovali novo, drugo besedo. S podobnimi besednimi igrami, ki bogatijo besedni zaklad in razvijajo bralno razumevanje, so učenci nadaljevali tudi pri različnih dejavnostih med poukom. Izdelke učencev si lahko ogledate na oglasni deski v šoli.

V mesecu oktobru in novembru spremljamo napredke vseh otrok. Drugi cikel bralnega treninga bomo pričeli v ponedeljek, 18. 11. 2019.

Vodji bralnega projekta:

Mag. Tjaša Kanalec, prof. def. in Adrijana Skok, mag. prof. spec. in reh. ped.