Select Page

MEDNARODNI DNEVI IN PROJEKTI – UNESCO

MEDNARODNI DNEVI

8. MAREC – MEDNARODNI DAN ŽENA

8. marec je mednarodni dan žensk, ki ga od leta 1917 praznujemo v številnih državah sveta.

Tudi na naši šoli smo učencem predstavili pomen tega praznika. Učenci na razredni stopnji so izdelali darilce za mamico ali ji napisali voščilo.

   

 

22. MAREC – SVETOVNI DAN VODA 2021: CENIMO VODO

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov (OZN) leta 1993 razglasila, da bi opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi.

Foto: Zalka Uršič

Letošnja nosilna tema svetovnega dneva voda je namenjena ozaveščanju o globalni vodni krizi in pomanjkanju čiste vode.

Tudi naša šola se je pridružila mnogim, ki so prepoznali, kako pomembna je voda za vsakega posameznika in lokalno okolje. Učenci so razmišljali o pomenu vode, izdelali so plakate, slikali, raziskovali in na glas povedali, kaj jih moti, skrbi in vedno znova očara, ko se sprehajajo ob naši Soči.

Iz njihovih izdelkov je čutiti močno navezanost na Sočo, spoštovanje, pripravljenost in skrb, ki Soči in vsem nam daje upanje na svetlo prihodnost.

Izdelke je zbrala profesorica biologije Tanja Kavčič, predstavitev z naslovom Soča, naša prihodnost in sedanjost je uredila računalničarka Tjaša Gabršček.

Na okrogli mizi, ki bo odprt dogodek: Reka Soča, kako si?  https://fb.me/e/jFg1WOIGx in Alpskega vala http://www.primorskival.si/kamdanes.php pa bo izdelke predstavila Zalka Uršič.

Posnetek si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=RxPABlRtA_8

Zalka Uršič

 

 

MEDNARODNI DAN POEZIJE- 21. MAREC

Unesco je leta 1999 razglasil 21. marec za svetovni dan poezije z namenom promoviranja branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije po vsem svetu in da bi “zagotovili prepoznavnost in spodbudo nacionalnim, regijskim in mednarodnim poetskim gibanjem.”

Pesniškemu toku smo se prepustili tudi na naši šoli. Učencem 1. b razreda je učiteljica Petra Šavli predstavila pesmi pesniške zbirke MEHURČKI, katere avtor je Oton Župančič. Prebrali so pesmi Možiček Kopitljaček, Otroci spuščajo mehurčke in Lenka. Na slednjo so ustno poiskali rime.

Učenci 2. a razreda smo prebrali pesem o pomladi in se tudi sami preizkusili v ustvarjanju enokitične pesmi. Tudi učenci 2. b razreda so se odločili v svoje ustvarjanje vključiti pomlad.

Ker pa je mesec marec tudi praznik mamic, so tretješolci pod mentorstvom učiteljice Vide Rejec odločili ustvarjati besedila o mamah.

Ustvarjanju so se priključili tudi učenci podružnične šole iz Volč.

Hvala vsem mladim pesnikom za ideje in pesniški navdih. Za okus jih nekaj poklanjamo tudi vam:

Zunaj je pomlad,
sonček ima nas rad.
Zala, 2.b

Fantek čaka pomladni dan,
da bi ležal celi dan.
In ko je celi dan minil,
se je pomladi zveselil.
Matevž, 2.b

Moja mama je drugačna kot vsi ostali.
Objemčka me in vedno me pohvali.
Rada me ima,
ko pridem iz šole, vedno skupaj sva.
Če se kaj mi ne da,
vedno rešitev ima.
Čez dan piše, če ne pa briše.
Tudi moje reči pospravlja,
včasih me v smeh spravlja.
Od nje ni boljša niti župa,
čeprav komaj čakam,
da jo moja mamica skuha.
Pika, 3.c

Moja mama je pridna.
Pere nam, pospravlja, pometa, suši
in za našo Hančico skrbi.
Včasih ji pomagam, včasih tudi ne.
Najlepše pa mi je,
ko pogleda in objame me.
Vem, da me bo zmeraj imela rada,
moja zlata mamica.
Naomi, 3.c

Učenci 3.b razreda so prebirali Smešne pesmi iz Cicibana.

 

PRVI UNESCOV PROJEKT

BRANJE – MOJE SANJE

V letošnjem šolskem letu smo se priključili projektu UNESCO šola in izmed nabora projektov izbrali projekt BRANJE – MOJE SANJE.

V projektu je sodelovalo 99 učencev od 1. do 5. razreda. Kot izhodišče smo vzeli prozna dela pisatelja Leopolda Suhodolčana, ki velja za enega izmed pobudnikov branja v okviru bralne značke. Tako so učiteljice razrednega pouka učencem prebrale pravljice Piko dinozaver, Kuža Luža in Dvanajst slonov ter detektivko Na večerji s krokodilom. Glavni namen je bilo spodbujanje branja, doživljanje prebranega in razvijanje zavedanja pri učencih, kako velik pomen ima knjiga za človeka. Na osnovi prebranega so sledili pogovori. Učenci 5. razreda, pod vodstvom učiteljice Mojce Torkar Pahor in Barbare Štulc, pa so se podali na pot likovnega ustvarjanja z naslovom Po poteh kulturne dediščine do izginulega tigra. S tem so želeli vključiti tudi drugi namen projekta s poudarkom na ohranjanju kulturne dediščine.

V projektu so sodelovali učenci 1.a razreda pod vodstvom učiteljice Vanje Krapež, učenci 2.b razreda pod vodstvom učiteljice Tatjane Leban, učenci 3.a in 3.c so ustvarjali ob usmerjanju učiteljic Petre Skomina in  Vide Rejec.

Nekaj nastalih izdelkov si lahko tudi ogledate sami.

 

DRUGI UNESCOV PROJEKT


MODER STOL- NEKDO MISLI NATE

Učenci 2.a razreda OŠ Franceta Bevka smo sodelovali pri izvedbi Unescovega projekta z naslovom MODRI STOL- NEKDO MISLI NATE.

Dejavnost smo izpeljali v okviru pouka – likovno delavnico ustvarjanja. Nekaj učencev je že pred izvajanjem pouka na daljavo pobarvalo stol z modro barvo in razvijalo sodelovalno učenje.

Izhodišče projekta sta nam bili dve pravljici: SAJ ZMOREŠ, POLDEK (avtorica AMY HEST) in SLONOM VSTOP PREPOVEDAN (avtorica LISA MANTCHEV).

Pri delu na daljavo smo se z učenci spodbujali, v smislu SAJ ZMOREMO. S tem sem dvigovala motivacijo otrokom za delo in tako smo oblikovali misel:

ZMOREMO- TUDI, KO NAM JE TEŽKO.

Slikanica Slonom je vstop prepovedan pa govori o prijateljstvu, sprejemanju drugačnosti in spoštovanje prav vsakogar izmed nas.

Na našem modrem stolu trenutno visi misel:

DRUGAČNO NAS BOGATI.

Modri stoj je letos ostal pri nas, v drugem razredu. Naslednje leto bomo ustvarili še kakšnega in ga podarili v znak prijateljstva nekomu,…no, naj ostane še skrivnost.

 

TRETJI UNESCOV PROJEKT

KAM Z ODPADNIM MATERIALOM

Že dalj časa se srečujemo z opozorili, da se naš planet utaplja v smeteh. Na nastale razmere se prilagajamo vsa živa bitja.

Kot posamezniki se sprašujemo, kaj lahko naredimo, da bo drugače. Začeti moramo pri sebi. Recikliranje odpadkov je samo eden od načinov, da to naredimo.

Projekt je namenjen zmanjšanju količine smeti, recikliranju- namen ustvariti stvari, ki bi služili drugačni uporabi ali okrasju.

Učiteljica Dolores Bončina je vodja USTVARJALNEGA KROŽKA. 6 deklet 6. in 8. razreda je po njenih navodilih izdelalo stojalo za svinčnike. V spletno učilnico je objavila navodila za izdelavo, potrebni material in pripomočke, ter povezavo do spletne strani, kjer so si učenke najprej pogledale kratek filmček, ki je opisal postopek izdelave. Dekleta so sliko svojega izdelka objavile v spletno učilnico. Prav vsaka izmed njih je izdelala ličen izdelek, ki ga s pridom uporabljajo na domači pisalni mizi.

Na fotografijah si lahko pogledate njihove izdelke.

 

Pošljimo sapico prijateljstva

Tudi učenci 2. skupine podaljšanega bivanja smo sodelovali v mednarodnem Unescovem projektu. 26 učencev je z veseljem opravilo zadane naloge na temo prijateljstva ter pomoči, tako doma kot tudi v šoli.

Vsak učenec je imel svoj dnevnik, v katerega si je vsak mesec vstavil list z dejavnostjo.

Izvajali  smo različne dejavnosti. Poslušali pravljice, se veliko pogovarjali o prijateljstvu in pomoči, dobrih dejanjih, ki nam dajo občutek zadovoljstva in sreče. Učenci so povedali, zakaj radi pomagajo.  Igrali smo se različne igre ter risali različne vrste pomoči. Ugotavljali smo, katera pomoč se nam je najbolj vtisnila v spomin. Maja smo naše delo evalvirali ter se pogovorili o vseh naših dejavnostih, ki smo jih izvajali tekom tega šolskega leta.

Zelo radi smo sodelovali v Unescovem projektu. Polepšal in popestril nam je delo v podaljšanem bivanju. Veliko smo se naučili; največ o prijateljstvu in medsebojni pomoči. Spoznali smo, da je največje darilo, da imaš prijatelje. Lep je tudi občutek, ko nekomu pomagaš in ga razveseliš. Sploh pa ni potrebno veliko, da nekoga osrečiš.

 

DRUGE DEJAVNOSTI UNESCO ŠOLE

7. UNESCOV TEK

Osrednji dogodek mednarodnega projekta UNESCO šole je letos potekal nekoliko drugače. Nismo se zbrali na Ptuju, ampak smo tekli virtualno- vsak v svojem kraju. Sodelujoče šole so imele možnost, da sestavijo slogan teka, ki so ga organizatorji teka napisali na trakove in jih razstavili v avli Gimnazije Ptuj.

Virtualnemu teku smo se pridružili tudi učenci 2.a razreda. Za našo motivacijo smo izbrali slogan ZMAGUJEMO, ČE SODELUJEMO. Vsak pri sebi si je postavil cilj, da preteče razdaljo 600 metrov in uspelo nam je. Učenci so bili ponosni, da je vsak dodal kamenček k uspehu cele skupine. Seveda je k temu pripomoglo tudi bučno navijanje sošolcev.

 

BRALNI PROJEKT V PRVEM TRILETJU

Bralni projekt v prvem triletju vključuje vse učence od 1. do 3. razreda. Poteka celo šolsko leto. Zastavljen je na štirih nivojih: delu v šoli, bralnemu treningu doma, sodelovanju s knjižnicami ter izobraževanju strokovnih delavk in staršev.

Glavni cilj bralnega projekta je vzpostaviti sodelovanje med učitelji, specialni pedagogi, starši ter zunanjimi sodelujočimi, saj želimo vsakemu otroku omogočiti maksimalni bralni napredek. V 1. razredu je bil glavni cilj spoznavanje s konceptom branja, v 2. razredu je bil poudarek na razvijanju tehnike branja, v 3. razredu učenci razvijajo in izboljšujejo tehniko branja in razvijajo bralno razumevanje.

V okviru projekta so izvedene dodatne dejavnosti. V sodelovanju s šolsko knjižnico in Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin na področju ustreznega izbora branih gradiv je nastala zloženka: Koraki do branja. V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin in šolski knjižnici so bile knjige opremljene z ustreznimi oznakami, ki ponazarjajo zahtevnost bralnega gradiva.

Starši so se v bralni projekt vključili preko bralnih treningov, ki so jih izvajali skupaj z otrokom doma. Specialni pedagoginji sta starše seznanili z bralnim projektom na prvem roditeljskem sestanku in jim pripravili pisna navodila za izvajanje bralnega treninga doma ter bralne dnevnike. Starši so izpolnili soglasje za prijavo v projekt.

Učenci 3. razreda tekom šolskega leta izdelajo svojo prvo avtorsko knjigo. Podelitev knjig je bila organizirana v sodelovanju s šolsko knjižničarko Alenko Kragelj. Učencem je knjige v letošnjem šolskem letu podelila otroška avtorica Anja Štefan. Prav vsaki je namenila pozornost in jim dodala svoj podpis.

Posebna pozornost je namenjena spremljanju bralnih napredkov učencev, kar omogoča oblikovanje ustreznih oblik pomoči in vključitev učencev v nadaljnjo obravnavo. Učence, ki potrebujejo več vaj glasnega branja za usvojitev bralne tehnike, razvrstimo v skupine po doseženih bralnih stopnjah. V okviru bralnih uric otroci usvajajo in urijo tehniko glasnega branja, bogatijo besedni zaklad in razvijajo bralno razumevanje ter na tak način izboljšajo motivacijo za branje. Zaprtje šol zaradi epidemije korona virusa je posledično vplivalo na oblikovanje bralnih uric in izvajanje pomoči pri razvijanju tekočnosti branja preko spletnega orodja Zoom. V ta namen so dobile ime Zoom bralne urice.

9. 3. 2021, smo izvedli predavanje z naslovom Družinske aktivnosti za razvoj predbralnih spretnosti v predšolskem obdobju v izvedbi dr. Martine Ozbič. Namenjeno je bilo staršem učencev 1. razredov.

V okviru dodatnega dela v šoli potekajo številne dodatne dejavnosti, ki jih izvajajo učiteljice med poukom, učenci se v času odmorov igrajo z didaktičnimi igrami, ki spodbujajo raznovrstne bralne dejavnosti, branje z razumevanjem in pomnjenje podatkov. Potekajo dodatne dejavnosti, povezane z branjem, ki jih za učence pripravljajo učiteljice podaljšanega bivanja.

Pripravili:
Mag. Tjaša Kanalec, prof. def.
Adrijana Skok, mag. prof. spec. in reh. ped.

 

TORKARJEVA LIKOVNA KOLONIJA

Torkarjeva likovna kolonija je nacionalni projekt OŠ Koroška Bela Jesenice. Njen glavni namen je povezati vrstnike različnih osnovnih šol preko različnih oblik likovnih dejavnosti- risanja, slikanja,…. Poudarjeno je kulturno vrednotenje in varovanje kulturne dediščine. Tema letošnje virtualne likovne kolonije je SLEDI KULTURNE DEDIŠČINE V MOJEM KRAJU. Učenci ob ustvarjanju likovnih del skozi svoje oči doživljajo utrip in kulturno dediščino kraja.

Razpisanemu projektu so se pridružili učenci 5.a in 5.b razreda.

Mentorici učencev: Mojca Torkar Pahor in Barbara Štulc

Dostopnost (X)