Select Page

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) izdala sklep, s katerim je zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 določila, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojnoizobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo.

Pouk na daljavo bo potekal:

–       za 1. triletje preko elektronske pošte staršev,

–       za 4. in 5. razred preko spletnih učilnic v eAsistentu,

–       za 6. – 9. razred preko spletnih učilnic v eAsistentu, kot pred počitnicami,

–      za učence PŠIUOPP pa preko navadne pošte.

Natančne informacije boste starši dobili jutri od razrednikov.

Petra Vitez Costantini, ravnateljica

Dostopnost (X)