MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ TOLMIN: VRBA

Mladinski pevski zbor Osnovne šole Tolmin v poslušanje nudi odlično izvedbo pesmi Vrba. Točka je bila del prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2023.