Select Page

Ob praznovanju 8. obletnice delovanja bralnega projekta v 1. in 2. razredu smo tokrat povprašali številke, kaj bi lahko povedale. V osmih letih je sodelovalo 1112 otrok in njihovih staršev 1. in 2. razreda ter 38 učiteljic in strokovnih delavk. Opravljenih je bilo 1768 testiranj tekočnosti glasnega branja v 2. razredu. Organizirali smo 10 odlično obiskanih predavanj za starše in predavanj oz. usposabljanj za strokovne delavke v izvedbi največjih strokovnjakinj na področju branja: dr. Sonje Pečjak in dr. Martine Ozbič.

V sodelovanju z društvom Tačke pomagačke in njihovima prostovoljkama: vodnico terapevtskega psa ga. Cvetko Gorjan s psičko Luno ter žal že pokojno psičko Varvi in vodnico terapevtskega psa ga. Moniko Koren Kenda s psičko Naro smo izpeljali 21 srečanj – aktivnosti ter terapij s pomočjo psa. Od leta 2019 smo vključeni tudi v Mrežo šolski pes (https://www.os-tolmin.si/mreza-solski-pes).

Ker je sodelovanje med šolo in starši izredno pomembno, sploh pri razvijanju bralnih zmožnosti najmlajših, smo velik poudarek namenili domačemu branemu treningu. V ta namen smo natisni 17.792 nalepk, ki so jih prejeli učenci za vsak teden uspešno izvedenega bralnega treninga doma in z njimi zapolnili svoj bralni dnevnik. Izvedli smo 128 ciklov bralnih treningov, ki so jih učenci skupaj s svojimi starši opravili doma. Za namen domačih bralnih treningov v 1. in 2. razredu smo izdelali kar 250 diferenciranih bralnih listov.

Odlično smo sodelovali z mestno knjižnico Cirila Kosmača Tolmin, ki so leta 2018 prisluhnili ideji specialne pedagoginje in skupaj smo oblikovali koncept KORAKI DO BRANJA s pomočjo katerega omogočamo vsem otrokom ustrezen izbor bralnega gradiva, ki je prilagojen njihovi bralni stopnji (https://www.kcktolmin.si/zaotroke/koraki-do-branja/). Z ustreznimi oznakami smo v sodelovanju s šolskima knjižničarkama opremili tudi knjige v šolski knjižnici. Poleg tega, pa ne smemo pozabiti še na organizacijo in sodelovanje vodji bralnega projekta na strokovnem posvetu o spodbujanju branja v knjižnici Cirila Kosmača Tolmin. (https://www.os-tolmin.si/strokovni-posvet-o-spodbujanju-branja-v-knjiznici-cirila-kosmaca-tolmin/ ).

Že od leta 2019 uporabljamo aplikacijo KOBI (https://kobiapp.si/), ki je v veliko pomoč učencem, ki težje usvajajo tehniko glasnega branja. Poleg sodelovanja v NMBS – NACIOANALNEM MESECU SKUPNEGA BRANJA (https://nmsb.pismen.si/ ), smo sodelovali še na številnih strokovnih srečanjih, posvetih, mednarodnih konferencah, kjer smo delili svoje izkušnje in ponesli glas o uspešnosti bralnega projekta tudi širom Slovenije.

Vsakoletno spremljanje bralnih napredkov in temeljita evalvacija dela, nam je bila vedno vodilo pri uvajanju izboljšav in novosti. Rezultati letošnjih drugošolcev kažejo, da je kar 67 % učencev napredovalo v tehniki branja in doseglo stopnjo bralne tehnike, ki omogoča razvijanje bralnega razumevanje. Še en super podatek, da je več kot 60 % otrok v enem letu naredilo velike bralne napredke, nekateri svoj napredek merijo kar v 65 prebiralnih besedah v eni minuti. Čestitamo!

V osmih letih smo oblikovali zares veliko bralno družino, znotraj katere smo sinergetsko povezali kompetence vseh, četudi zelo različnih skupin. Vsak člen v verigi učenec – starš – učitelj – specialni pedagog – knjižničar – zunanji sodelavec je bil nepogrešljiv in le skupaj smo lahko dosegli zastavljene cilje.

Hvala vsem, ki ste sodelovali in prispevali kamenček več k našemu skupnemu cilju: maksimalnemu bralnemu napredku vsakega posameznega otroka.

Vodja bralnega projekta v 1. in 2. razredu,
mag. Tjaša Kanalec, specialna pedagoginja

Dostopnost (X)