Select Page

Projekt 365 dni telovadimo vsi, ki je potekal skozi celo šolsko leto, smo uspešno zaključili. Namen projekta je bil spodbuditi redno telesno dejavnost med učenci in vključiti gibanje v njihov vsakdanjik. Skozi različne oblike gibanja smo se trudili izboljšati njihovo telesno pripravljenost, telesno držo ter splošno počutje.

Učenci so sodelovali v kratkih gibalnih aktivnostih, ki so jih spodbujale k medsebojnemu sodelovanju, sprostitvi, pripravi na šolski dan. Med poukom ali v času podaljšanega bivanja so učitelji, ki so opazili upad pozornosti in motivacije, izvajali minutke za gibanje.

Verjamemo, da smo prispevali pomemben delček k spodbujanju redne telesne dejavnosti, izboljšanju telesne pripravljenosti in vzpostavljanju zdravih navad med učenci. Projekt, v katerem učenci razgibajo svoje telo, je dobrodošel, saj potrebujejo gibanje za lažje opravljanje vsakodnevnih miselnih nalog pri pouku.

Dostopnost (X)