Za vse tehnične težave in vprašanja se obračajte na Petro Vitez Costantini preko el. pošte: petra.vitez@guest.arnes.si ali petra.vitez@os-tolmin.si ter na tel. št. 031 617 968.

Lep pozdrav.