Tekmovanja

Učenci naše šole se redno udeležujejo različnih tekmovanj. Tudi to šolsko leto bodo učenci sodelovali na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih. Uvrstitev na višji nivo tekmovanja je seveda odvisna od rezultata.

Udeležili se bodo lahko tekmovanj iz naslednjih področij: slovenskega jezika – Cankarjevo priznanje, matematike (Vegovo priznanje, Hitro in zanesljivo računanje, Računanje je igra), logike, računalništva (Bober), kemije (Preglovo priznanje), fizike (Stefanovo priznanje), zgodovine, angleščine, cici vesele šole, vesele šole, tekmovanja iz znanja cestno-prometnih predpisov, prve pomoči ter tekmovanja otroških in mladinskih pevskih zborov na državnem in meddržavnem nivoju.

Opravljali bodo lahko slovensko, angleško in italijansko bralno značko.

Na športnem področju sodelujemo na naslednjih tekmovanjih: atletika ekipno in posamično, kros, nogomet (starejši in mlajši dečki), košarka (starejši in mlajši dečki, mlajše deklice), odbojka (dečki), raft, kanu, smučanje in šah.

Akcija za čiste zobe: v sodelovanjem z Zdravstvenim domom Tolmin jo izvajamo med učenci na razredni stopnji, zmagovalni razred je nagrajen.

Za invalide