Svetovalne službe

Tim šolskih svetovalnih delavcev sestavljajo

pedagoginja: Renata Perinčič tel. 3801 211
logopedinja: nova zaposlitev
psiholog: Blaž Uršič tel. 3801 210
defektologinja: Daša Furlan tel. 3801 221

Sodelujejo pri načrtovanju in spremljanju programa in dela šole, sodelujejo z učenci, starši in učitelji.

Šolska pedagoginja in psiholog spremljata učence od vpisa v 1. razred  osnovne šole do vpisa v srednjo šolo. Svetujeta jim pri učnih, osebnih in drugih težavah, ki jih sami ne morejo rešiti.

Logopedinja  obravnava govorni razvoj otrok in jim pomaga pri premagovanju težav pri branju in pisanju.

Defektologinja obravnava individualizirane programe skupaj z učitelji, starši in drugimi svetovalnimi delavci na šoli,  večino časa pa posveča  neposrednemu delu z učenci.

Učencem pomaga tudi mobilna defektologinja Judita Špolad.

Za invalide