V okviru bralnega projekta v prvem triletju uspešno sodelujmo tudi s Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin. Skupaj smo oblikovali koncept KORAKI DO BRANJA, s pomočjo katerega omogočamo vsem otrokom ustrezen izbor bralnega gradiva, ki je prilagojen njihovi bralni stopnji. Zloženko so prejeli vsi starši otrok prvega triletja na prvem roditeljskem sestanku. Najdete pa jo tudi na naslednji spletni povezavi: https://www.kcktolmin.si/zaotroke/koraki-do-branja/ .

Tokrat so knjižničarji dali pobudo za izvedbo Strokovnega posveta na temo SPODBUJANJA BRANJA. Izvedli  smo ga v četrtek, 21. 11. 2019, v knjižnici Cirila Kosmača Tolmin.

Specialni pedagoginji mag. Tjaša Kanalec, prof. def,. in Adrijana Skok, mag. prof. spec. in reh. ped.,  sta pripravili predavanje o konceptu začetnega branja, o pomenu spodbujanja branja pri mlajših učencih ter predstavili pomen bralne motivacije in opisali potek bralnega projekta v prvem triletju na OŠ Tolmin.

Udeleženci so izmenjali teoretična znanja in dosedanje izkušnje. Osnovno vodilo posveta je bilo izboljšati bralno pismenost.

Posvet se je zaključil s sprejetjem skupne odločitve o nadaljevanju sodelovanja med strokovnimi delavci šole in knjižnice.

mag. Tjaša Kanalec, prof. def.,  in Adrijana Skok, mag. prof. spec. in reh. ped.