Spoštovani učenci in starši!

Kot ste že slišali, MIZŠ pripravlja ponovno odprtje šol v določenem deležu. Danes ste že prejeli anketo o pogojih pri ponovnem vstopu v šolo. Prosim, da jo čim prej izpolnite skupaj s starši.

Pošiljam vam še dva obrazca.

Prvi obrazec – izjava št. 1 – morate izpolniti vsi starši, katerih otroci se bodo vrnili v šolo. Prosimo, da nam ga vrnete do petka, četrtka, 21. 5.2020. Če tega obrazca ne bomo prejeli, se vaš otrok ne sme udeležiti pouka.

Izjava št. 1

Drugi obrazec – izjava št. 2 izpolnite starši, katerih otroci zaradi določenih zdravstvenih težav ali zdravstvenih težav družinskih članov šole ne smejo obiskovati. Tudi ta obrazec morate dostaviti na šolo pred pričetkom pouka.

Izjava št. 2

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

Vladimir Mavri, ravnatelj