Med 1. in 12. marcem smo ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz računalništva.

Udeležili so se ga učenci od 2. do 9. razreda. Na razredni stopnji je tekmovalo 85 učencev iz matične šole ter podružnične šole Volče in Kamno. Na predmetni stopnji pa je tekmovalo 25 učencev. Učenci razredne stopnje so svoje znanje izkazali z reševanjem nalog na listu, učenci predmetne stopnje pa so naloge reševali na računalniku.

Vsi sodelujoči so bili nagrajeni vsaj s priznanjem Bober. Tisti najboljši so prejeli bronasto priznanje Bober.

V drugem razredu je bronasto priznanje prejelo 15 učencev, v tretjem razredu 19 učencev; v četrtem razredu je bilo z bronastim priznanjem nagrajenih 8 učencev; v petem razredu 9, v šestem razredu 3, v sedmem razredu 5, v osmem razredu 3, v devetem razredu pa en učenec.

Čestitke vsem sodelujočim učencem.

Za invalide