Šolske potrebščine 2018/19

1. RAZRED
Tolmin
Volče
Kamno

———————————————————————————————-

2. RAZRED
Tolmin
Volče
Kamno

———————————————————————————————-

3. RAZRED
Tolmin
Volče
Kamno

———————————————————————————————-

4. RAZRED
Tolmin
Volče
Kamno

———————————————————————————————-

5. RAZRED
Tolmin
Volče
Kamno

———————————————————————————————-

PREDMETNA STOPNJA