Spoštovani starši!

Tudi v naslednjem šolskem letu si lahko vaš otrok izposodi učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Izposojevalnino v celoti krije MIZŠ. Če ne želite prejeti učbeniškega kompleta, vas prosimo, da to sporočite v šolo, sicer pa bomo za vse naše učence pripravili ustrezno gradivo.

Delovne zvezke, razen za prvošolce in drugošolce,  nabavite starši sami. Priložen je seznam izbranih gradiv, ki ga je potrdil Svet staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin na svoji 3. korespondenčni seji dne 20. 6. 2019.

Seznam je objavljen tudi na naši spletni strani.

O načinu dobave in plačila se dogovorite z izbranim prodajalcem.

Učenci bodočega 1. in 2. razreda prejmejo v šoli vse gradivo brezplačno.

V skladu s sklepom Sveta staršev šola naroči Delovni zvezek z gradivi za tehniko in tehnologijo za učence 5, 6, 7., in 8. razreda.

Starši, ki  ne zmorete plačila, lahko zaprosite za pomoč Šolski sklad OŠ Franceta Bevka Tolmin. Obrazec za vlogo lahko dobite na naši spletni strani oz. v tajništvu šole. Prosimo vas, da nam ga izpolnjenega vrnete najkasneje do 2. 7. 2019.

Za dodatne informacije nas lahko pokličete na št. 380 12 01.

Lep pozdrav in prijetne počitnice!

Alenka Kragelj,                                                                                 Vladimir Mavri,

skrbnica učb. sklada                                                                          ravnatelj