Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

Roditeljski sestanki

Predavanja za starše

dr. Sonja Pečjak: Pomoč staršev pri razvoju bralnih zmožnosti otroka v 1. triletju, 18. 9. 2018 ob 18.00
dr. Albert in Lea Mrgole, Zavod Vezal: Zavestno starševstvo, 8. 11. 2018 ob 17.00
Zveza KZA: Efekt, predavanje za starše devetošolcev v okviru preventivnega projekta Izštekani, december 2018.

Razpored
RAZRED 1. RODITELJSKI SESTANEK 2. RODITELJSKI SESTANEK 3. RODITELJSKI SESTANEK
1. abcde razred

PŠ Kamno 3.d-4.d

18. 9. 2018 ob 18.00 – predavalnica – predavanje dr. Pečjak
2. abcd 18. 9. 2018 ob 18.00 – predavalnica – predavanje dr. Pečjak
3. razred 11. 9. 2018 ob 18.00 – matična učilnica
4. razred 19. 9. 2018 ob 18.00 – matična učilnica
5. razred 13. 9. 2018 ob 18.00 – matična učilnica
6. razred 12. 9. 2018 ob 17.00 – matična učilnica
7. razred 20. 9. 2018 ob 18.00  – predavalnica
8. razred 10. 9. 2018 ob 18.00 – predavalnica
9. razred 21. 9. 2018 ob 18.00 – predavalnica 22. 10. 2018 ob 17:30 – predavalnica
PŠ Volče 2.c-3.c, 4.c-5.d 6. 9. 2018 ob 17.00 – matična učilnica
PŠ Volče – 1. d 6. 9. 2018 ob 18.00 – matična učilnica