Roditeljski sestanki

Predavanja za starše

– KZA: Efekt, predavanje za starše v okviru preventivnega projekta Izštekani, oktober 2020.

– Safe.si: Varna raba Interneta, november 2020.

– dr. Sonja Pečjak: Pomoč staršev pri razvoju bralnih zmožnosti otroka v 1. triletju, februar 2021.

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek bo potekal v šoli (predavalnica, večnamenski prostor in zbornica).

6.  razred ima pred roditeljskim sestankom predavanje o pomenu ceplenja proti virusu HPV.

 

Razpored
DATUM RAZRED URA PROSTOR
8. 9. 2020 6. a 17. 15 predavalnica
6. b 17. 30 zbornica
6. c 17. 00 večnamenski
1. c, 2. c, 3. d 17. 30 OŠ Volče
4. c, 5. c 18. 00 OŠ Volče
9. 9. 2020 2. a 18. 00 predavalnica
2. b 18. 15 zbornica
10. 9. 2020 8. a 17. 30 večnamenski
8. b 17. 00 predavalnica
8. c 17. 15 zbornica
14. 9. 2020 4. a 18. 00 predavalnica
4. b 18. 15 zbornica
PŠIUOPP 16. 00 zbornica
15. 9. 2020 7. a 17.00 večnamenski
7. b 17. 15 predavalnica
7. c 17. 30 zbornica
16. 9. 2020 5. a 17. 15 zbornica
5. b 17. 00 predavalnica
17. 9. 2020 3. a 17. 00 predavalnica
3. b 17. 15 večnamenski
3. c 17. 30 zbornica
21. 9. 2020 9. a 17.45 predavalnica
9. b 18.00 zbornica
Za invalide