Roditeljski sestanki

Predavanja za starše

Zveza KZA: Efekt, predavanje za starše devetošolcev v okviru preventivnega projekta Izštekani, oktober 2019.

– Safe.si: Varna raba Interneta, 25.11.2019 ob 18.00.

– Polona Požgan: Prijazno je biti prijazen; primerna komunikacija s samim seboj, z otroki in okoljem, predvanje za starše in strokovne delavce, 3.12.2019 ob 18.00.

dr. Sonja Pečjak: Pomoč staršev pri razvoju bralnih zmožnosti otroka v 1. triletju, 11. februar 2020.

Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki bodo potekali v matičnih učilnicah.

6. in 8. razred ima pred roditeljskim sestankom predavanje o pomenu ceplenja proti virusu HPV, ki ga bosta izvajali Maruša Kunaver Tašič, dr. med., spec. ped., in Polona Gerčar Vičič, dr. med., spec, gin. in por. Letos na predavanje vabimo tudi starše dečkov, saj jim Občina Tolmin financira cepljenje. Predavanje bo potekalo 18.9.2019 ob 18.00 v večnamenskem prostoru.

 

Razpored

 

RAZRED 1. RODITELJSKI SESTANEK 2. RODITELJSKI SESTANEK 3. RODITELJSKI SESTANEK
1. razred 17. 9. 2019 ob 18.00 11. 2. 2020 ob 18.00
2. razred 12. 9. 2019 ob 18.00 5. 2. 2020 ob 18.00
3. razred 10. 9. 2019 ob 18.00 6. 2. 2020 ob 17.00
4. razred 11. 9. 2019 ob 18.00
5. razred 4. 9. 2019 ob 18.00 12. 2. 2020 ob 17.30
6. razred 18. 9. 2019 ob 18.30 24. 2. 2020 ob 18.00
7. razred 9. 9. 2019 ob 18.00 27.2. 2020 ob 17.00
8. razred 18. 9. 2019 ob 18.30 26. 2. 2020 ob 17.00
9. razred 16. 9. 2019 ob 18.00 25. 2. 2020 ob 17.00
PŠ Volče 1.c in 2.d 4. 9. 2019 ob 17.00
PŠ Volče 3.c, 4.c in 5.d 4. 9. 2019 ob 18.00
PŠ Kamno 5. 9. 2019 ob 18.00
PŠIUOPP 10. 2. 2020 ob 16.00
PŠ Volče, 3.- 4- PŠ Kamno 13. 2. 2020 ob 17.00
1. razred, 1.-2. PŠ Kamno 11. 2. 2020 ob 18.00