Roditeljski sestanki

Predavanja za starše

– KZA: Efekt, predavanje za starše v okviru preventivnega projekta Izštekani, oktober 2020.

– Safe.si: Varna raba Interneta, november 2020.

– dr. Sonja Pečjak: Pomoč staršev pri razvoju bralnih zmožnosti otroka v 1. triletju, februar 2021.

 

Razpored roditeljskih sestankov

datum

Ura Razred Razrednik

ponedeljek

25. 1. 2021

17:30 6. b Petra Drnovšček
17:30 6. c

Tadeja Zorč Čarga

19:00 1. b

Petra Šavli

torek

26. 1. 2021

17:00 4. b Peter Simčič
17:30 4. a

Tanja Klobučar Mavri

17:30 3. d

Jožica Drole

sreda

27. 1. 2021

18:00 4. c in 5. c Kristina Kragelj
18:00 6. a

Dolores Bončina

četrtek

28. 1. 2021

17:30 1. d in 2. d

Bojana Pitamic Rojc

18:00 3. e in 4. d

Špela Borovničar

ponedeljek

1. 2. 2021

18:00 1. c in 2. c Bogdana Švab
18:30 7. a

Betka Kenda

18:30 7. b

Matej Gaberšček

18:30 7. c

Dolores Fon Bon

torek

2. 2. 2021

18:00 3. a Petra Skomina

18:00

3. b

Zalka Uršič

18:00 3. c

Vida Rejec

sreda

3. 2. 2021

18:00 5. a Mojca Torkar Pahor

18.00

5. b Barbara Štulc
četrtek

4. 2. 2021

18:30 2. a

Melita Drol

18:30 2. b

Tatjana Leban

torek

9. 2. 2021

17:30 8. a Meta Prezelj Manfreda

17:30

8. b Magda Juretič

17:30

8. c

Martina Uršič

18:30

9. a

Lucijan Lavrenčič

sreda

10. 2. 2021

18:00 9. b

Saša Leban

 

Za invalide