Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

Roditeljski sestanki

Razpored
RAZRED 1. RODITELJSKI SESTANEK 2. RODITELJSKI SESTANEK
1. a razred
1. b razred  26.10.2017 ob 19:30
2. razred 14.9.2017 ob 18.00
3. razred 13.9.2017 ob 18.00
4. razred 11.9.2017 ob 17.00
5. razred 05.9.2017 ob 17.00
6. razred 21.9.2017 ob 18.00
7. razred 19.9.2017 ob 17.00
8. razred 21.9.2017 ob 18.00
9. razred 12.9.2017 ob 18.00 13.11.2017 ob 17:30
PŠ Volče 7.9.2017 ob 17.00
PŠ Kamno 7.9.2017 ob 18.00

Starši deklic, ki obiskujejo 6. oziroma 8. razred, bodo imeli pred roditeljskim sestankom, ob 17.30, predavanje dr. Maruše Kunaver Tašič o pomenu cepljenja proti virusu HPV. Predavanje bo potekalo v predavalnici,  vsi roditeljski sestanki pa v matičnih učilnicah.