Potekali bodo v matičnih učilnicah.

Vsi razredi bodo obravnavali uspeh in vedenje v 1. ocenjevalnem  obdobju, aktualno problematiko, vaše predloge… Pisno vabilo z dnevnim redom prejmete nekaj dni pred dogodkom. Vljudno vabljeni!

1. abc 31.1.2019 ob 18.00
2. ab 4.2.2019 ob 17.00
3. ab 13.2.2019 ob 18.00
4. abc 20.2.2019 ob 17.30
5. abc 6.2.2019 ob 18.00 17.00
6. abc   21.2.2019 ob 17.00
7. ab 21.2.2019 ob 18.00 v predavalnici
8. ab 18.2.2019 ob 17.00
9. abc 4.2.2019 ob 18.00
Volče 31.1.2019 ob 17.00 2., 3., 4., 5.r,  1. r pa ob 18.00
Kamno 19.2.2019 ob 17.00