Razredništvo

Centralna šola

RAZREDNI POUK PREDMETNI POUK
1.a Polonca Torkar Leban 6.a  Elizabeta Kenda
1.b Tanja Šušteršič 6.b Matej Gaberšček
2.a Vanja Krapež 6.c Petra Vitez Costantini
2.b Petra Šavli 7.a Meta Prezelj Manfreda
2.c Tatjana Leban 7.b Magda Juretič
3.a Zalka Uršič 7.c Martina Uršič
3.b Petra Skomina 8.a Lucijan Lavrenčič
4.a Mojca Torkar Pahor 8.b Saša Leban
4.b Barbara Štulc 9.a Mirjam Humar
5.a Darja Bajt 9.b Tanja Kavčič
5.b Renata Šavli
5.c Jana Ipavec

Podružnična šola Anton Majnik Volče

RAZREDNI POUK

1.c in 3.c

Bogdana Švab

2.d

Jožica Drole

4.c in 5.d

Melita Kavčič

Podružnična šola Kamno

RAZREDNI POUK

1.d in 2.e

Bojana Pitamic Rojc

3.d in 4.d

Špela Borovničar