Tel: 05 380 12 00 os.tolmin@guest.arnes.si

Razredništvo

Centralna šola

RAZREDNI POUK PREDMETNI POUK
1.a Vanja Krapež 6.a  Lucijan Lavrenčič
1.b Vida Rejc 6.b  Saša Leban
2.a Tatjana Leban 7.a Mirjam Humar
2.b Petra Šavli 7.b Tanja Kavčič
3.a Melita Drol 8.a Petra Drnovšček
3.b Zalka Uršič 8.b Dragica Močnik
4.a Jana Ipavec 8.c  Igor Vrabl
4.b Peter Simčič 9.a Dolores Fon-Bon
4.c Tanja Klobučar Mavri 9.b Denise Šuler Rutar
5.a Renata Šavli
5.b Barbara Štulc
5.c  Mojca Torkar Pahor

Podružnična šola Anton Majnik Volče

RAZREDNI POUK

1.c  in 2.c razred

Bogdana Švab

3.c in 4.d razred

Jožica Drole

Podružnična šola Kamno

RAZREDNI POUK

1.d in 2.d

Bojana Pitamic Rojc

3.d

Špela Borovničar