Razredništvo

Centralna šola

RAZREDNI POUK PREDMETNI POUK
1.a Vanja Krapež 6.a Dolores Bončina
1.b Petra Šavli 6.b Petra Drnovšček
2.a Melita Drol 6.c Tadeja Zorč Čarga
2.b Tatjana Leban 7.a Betka Kenda
3.a Petra Skomina 7.b Matej Gaberšček
3.b Zalka Uršič 7.c Dolores Fon Bon
3.c Vida Rejec 8.a Meta Prezelj Manfreda
4.a Tanja Klobučar Mavri 8.b Magda Juretič
4.b Peter Simčič 8.c Martina Uršič
5.a Mojca Torkar Pahor 9.a Lucijan Lavrenčič
5.b Barbara Štulc 9.b Saša Leban

Podružnična šola Anton Majnik Volče

RAZREDNI POUK

1.c in 2.c

Bogdana Švab

3.d

Jožica Drole

4.c in 5.c

Kristina Kragelj

Podružnična šola Kamno

RAZREDNI POUK

1.d in 2.d

Bojana Pitamic Rojc

3.e in 4.d

Špela Borovničar
Za invalide