Razredništvo

Centralna šola

 

RAZREDNI POUK PREDMETNI POUK
1.a Vanja Krapež 6.a  Meta Prezelj Manfreda
1.b Petra Šavli 6.b Magda Juretič
1.c Tatjana Leban 6.c Špela Paravan
2.a Polonca Torkar Leban 7.a Lucijan Lavrenčič
2.b Vida Rejec 7.b Saša Leban
3.a Melita Drol 8.a Mirjam Humar
3.b Petra Skomina 8.b Tanja Kavčič
4.a Darja Bajt 9.a Petra Drnovšček
4.b Renata Šavli 9.b Dragica Močnik
5.a Jana Ipavec 9.c Igor Vrabl
5.b Peter Simčič
5.b Tanja Klobučar Mavri

Podružnična šola Anton Majnik Volče

 

RAZREDNI POUK

1.d

Bogdana Švab

2.c in 3.c

Jožica Drole

4.c in 5.d

Zorka Lužnik

Podružnična šola Kamno

RAZREDNI POUK

1.e in 2.d

Bojana Pitamic Rojc

3.d in 4.d

Špela Borovničar