Ure video konferenc bodo potekale po spodnjem seznamu, po dogovoru z učenci pa lahko pride tudi do sprememb.

PONEDELJEK – 18.1.

TOREK – 19.1. SREDA – 20.1. ČETRTEK – 21.1.

PETEK – 22.1.

Predura

6r DD MAT
7.r DD SLO
7.r DP TJA
6.r DP TJA
7.r  DD  MAT
8.r DD MAT
9.r  DP  SLO
9.r  DD  SLO
6.r. DP MAT
6.r DD SLO
7.r. DP MAT
8.r. DD SLO
9.r DP TJA
9.r DD TJA
6.r DP SLO
8.r DP TJA
8.r DD TJA
9.r DD MAT

1.

3.a
3.c
6.c TJA
7.a DKE
8/1 MAT
8/3 MAT
8/5 MAT
9/1 SLO
9/3 SLO
9/4 TJA
3.c
4.c TJA
6.a MAT
6.b MAT
6.c SLO
7.a ZGO
8.a KEM
2.d, 3.d TJA (8:30)
3.c
3.e TJA
4.c (8.30)
6.a TJA
6.b MAT
6.c NAR
3.d TJA
6.a SLO
7.b MAT
7.c TJA
8.c ZGO
9.b BIO

1.c, 2.c DP
3.a TJA
6.a NAR
8/1 SLO
8/2 TJA
8/5 SLO

2.

3.c
3.e, 4.d
5.a
6.c ZGO
7.b TIT
7.r ŠPO (Neva)
8/3 SLO
8/4 TJA
8/5 SLO
2.b
3.b (branje)
3.e
4.d
5.a
5.c TJA
6.r ŠPO (Neva)
7.a SLO
7.b TJA
7.c SLO
8.b BIO
9/1 MAT
9/3 MAT
9/4 MAT
1.d
2.a
4.d
5.c (9.00)
6.c TJA
8.c KEM
9/2 TJA
9/3 SLO
9/4 TJA
1.d, 2.d
3.b TJA
4.d
5.a
5.b
6.c SLO
6.b TJA
7.a MAT
8.c DKE
9.r ŠPO (Neva)

2.b
3.e, 4.d
4.c, 5.c DP
5.a
5.b
9/1 TJA

ODMOR

2.a
5.b
5.c (9:30)
1.a NIPA (9:30)
2.a
1.b (9:30 – 6)
5.b
6.b DP SLO (9.30)
1.b (9:30 – 6)
2.a
4.c (9:30)

2.a TJA
4.c, 5.c RU (9:30)

3.

1.b NIPA (10:30)
1.c
1.d, 2.d
4.b TJA
4.c (10.00)
5.c DD
6.b MAT
7.a TJA
8.a ZGO
8.r ŠPO (Neva)
9/2 SLO
9/3 TJA
9/4 SLO
3.b (branje)
4.a
4.b
6.b SLO
7.b SLO
7.c TJA
9.a ZGO
9.b FIZ
1.c
2.b TJA
4.a
4.b
6.b TIT
6.c MAT
7.a TJA
7.c ZGO
8/2 TJA
8/3 SLO
8/4 TJA
9.a FIZ
9.b KEM
1.c
2.b
3.a
4.a
4.b
5.c (10.00)
6.b MAT
7.a SLO
7.c SLO
8.a DKE
8.H, 9.H TJA

1.c NIPA
4.a
6.c RU
7.b SLO

8.c FIZ
9/2 TJA

4.

2.c
4.a TJA
6.b ZGO
7.b NAR
8/3 TJA
8/4 SLO
8/5 TJA
9/1 MAT
9/3 MAT
9/4 MAT
2.c TJA
5.b TJA
6.a SLO
6.b TJA
7.a MAT
8.a FIZ
8.b KEM
8.c BIO
9.b ZGO
2.c
3.b (11:00)
3.c TJA
8/5 MAT

9/1 TJA
9/3 TJA
9/4 SLO
2.c
3.b BZ (11:00)
6.b NAR
7.b  TJA
8.a RU
8/2 MAT
8/4 MAT
9/2 SLO

3.b (11.00)
7.a NAR
7.c RU
8/1 TJA
8/2 SLO
8/5 TJA

5.

5.a TJA
6.a TJA
7.a TIT
7.c MAT
8.a BIO
8.b ZGO
9.b FIZ
6.c MAT
7.b MAT
7.c TIT
8/2 SLO
9.a KEM
6.a ZGO
8.c FIZ
9.b GEO
6.a MAT
7.c MAT
8.b FIZ

9/1 SLO

7.b RU
7.c NAR
8.b DKE
9.a FIZ

6.

7.b ZGO
8/2 MAT
8/4 MAT
9/2 MAT
8/1 SLO
9/2 MAT
FRJ2
ITA2
5.c GOS
ITA1
8/1 TJA
8/3 TJA
8/4 SLO
9/1 MAT
NIPR
8.a FIZ

6.a RU
6.b RU
8.a RU
8.b RU
9.a RU

7.

UBE
RET (O)
MD 8
NIPI NIPR
ITA 3
NIPR
8/1 MAT
8/3 MAT

MME

popoldanski čas

6. – 9. r BZ
1.b (19:00)
6. – 9. r BZ 1.b (17:00 – 6)
OPZ: 13.00-14.00
6. – 9. r BZ
1.b (16:00 – 6)
1.b (17:00)

LEGENDA:
O ……. Ocenjevanje

Za invalide