Za učence PŠIUOPP se pouk nadaljuje v šolskih prostorih.

Za invalide