RA=I 2019

V soboto, 13. 4. 2019, je bilo na Jesenicah državno tekmovanje Računanje = igra za osnovne šole s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom. Udeležili so se ga tudi naši učenci Lara Strel, Tatjana Kurinčič in Julijan Smrekar. Vsi so dobili priznanja za sodelovanje. Priredili so nam bogat spremljevalni program. Najbolj smo bili navdušeni nad Festivalom znanosti in fantastike »Meteorita«. Vsem učencem iskreno čestitamo.

Mentorica: Irena Vidmar