V letošnjem šolskem letu se je tudi naša šola pridružila projektu Trajnostne mobilnosti.

V projekt se je vključilo 10 oddelkov matične šole, celotna podružnica Kamno, 3 oddelki iz podružnične šole Volče ter oddelki iz Podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. To je 250 otrok in 14 učiteljev. Projekt, ki poteka celo šolsko leto, financira Ministrstvo za infrastrukturo.

Namen projekta je učencem približati trajnostne aktivne oblike prihoda v šolo ter doseči spremembe potovalnih navad.

Učitelji si želimo, da bi s projektom:

  • vsaj nekoliko spremenili potovalne navade in posledično zmanjšali motoriziran promet v okolici šole,
  • spodbujali gibanje otrok in s tem krepitev njihovega zdravja

Poleg aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi, ki jo bomo izvedli vsi sodelujoči spomladi, bomo tekom šolskega leta izvedli še druge dejavnosti s področja prometa, okolja in zdravja, ki bodo učence spodbujale k spreminjanju potovalnih navad.

 

Koordinatorici projekta: Barbara Štulc
Mojca Torkar Pahor

Za invalide