Obveščamo vas, da smo šole pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela dolžne v maksimalni možni meri upoštevati priporočila NIJZ in MIZŠ.

Priporočila NIJZ navajajo, da pouk lahko obiskujejo le zdravi učenci (brez znakov akutne okužbe dihal).

Vsi učenci, od 6. leta dalje, nosijo maske izven učilnic (v skupnih prostorih; hodnikih, garderobah, jedilnici…) v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ.

Prosimo vas, da vaše otroke spodbujate k nošenju mask.

Vodstvo šole