Obvestila:

Popoldanskega prevoza iz Tolmina na Kamno ob 15.12 ne bo več.

Učenci naj pravočasno čakajo na prevoz.

Z naslednjim tednom bo tudi popoldanska malica.

Vodstvo