Na Šolskem centru Nova Gorica bodo v sredo, 14. 11. 2018, organizirali tehniški dan za naše osmošolce.

Tehniški dan bo namenjen spoznavanju poklicev, in sicer bodo učenci spoznavali naslednja področja: lesarstvo, strojništvo, mehatronika, logistika, avtoservisna dejavnost, elektrotehnika (elektronika in energetika), računalništvo, tehniška gimnazija, zdravstvo, živilstvo (slaščičarstvo, gastronomija), kmetijstvo in naravovarstvo.

Vsak učenec je izbral dve izmed ponujenih področij, izjema je zdravstvo, ki ga ni mogoče kombinirati z ostalimi področji. Dejavnosti bodo  potekale v skupinah v učilnicah praktičnega pouka in v šolskih laboratorijih,  praviloma od 8.30 do 12.30. Vsaka delavnica traja uro in pol. Dejavnosti s področja zdravstva trajajo 4 ure.

Učenci, ki jih zanimajo živilstvo, kmetijstvo in naravovarstvo, bodo poklice v tem času spoznavali na Biotehniški šoli v Šempetru pri Gorici.

Aktivnosti so zastavljene na način, ki učencem približa predstavo o poklicu in s tem olajša odločitev o nadaljnji izobraževalni poti.

Prevoz financira Posoški razvojni center Tolmin.

 

Objavila: Renata Perinčič