Vlada RS je dne 28.3.2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1.4.2021 do 11.4.2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen dne 29.3.2021.

Pouk bo potekal na daljavo, na vse načine kot smo jih izvajali od novembra do februarja.

Možna je izposoja šolskih računalnikov oz. tabličnih računalnikov.

V času pouka na daljavo bo po potrebi organizirano NUJNO VARSTVO za učence od 1. do 3. razreda, na centralni šoli. Nujno varstvo se bo organiziralo za učence, katerih sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi. (potrdilo)

Prijavnico za nujno varstvo in potrdilo je potrebno oddati do srede, 31.3.2021 do 14. ure na el. pošto jana.ipavec@guest.arnes.si. (prijavnica na nujno varstvo)

Na šoli bomo zagotavljali tudi možnost TOPLEGA OBROKA, na enak način, kot smo to zagotavljali od novembra dalje. Prijavo na topli obrok je potrebno oddati do srede, 31.3.2021 do 14. ure na el. naslov anka.benedetic@os-tolmin.si. (prijava na topel obrok)

Želimo si, da se ponovno vidimo v šoli 12.4.2021. Bodite zdravi.

 

Petra Vitez Costantini, ravnateljica

Za invalide